Het LSR

Sterk in medezeggenschap

De lobby die het LSR samen met cliëntenraden voert voor behoud van cliëntenraden in de curatieve sector vindt gehoor. VWS geeft aan te werken aan wettelijke verbeteringen medezeggenschap. 

Het LSR heeft het afgelopen driekwart jaar flink gelobbyd voor behoud van cliëntenraden in de curatieve zorg. Cliëntenraden van ziekenhuizen en revalidatiecentra hebben dit ondersteund met een actie richting de Minister. Een groot aantal cliëntenraden heeft ieder apart een brief gestuurd aan de Minister waarin ze het belang kenbaar maken van het werk van de cliëntenraad. Ook hebben ze hun jaarverslag meegestuurd, om daarmee een indicatie te geven van de onderwerpen die in de cliëntenraden de revue passeren.

Reactie VWS

In reactie op de lobby en deze brieven heeft VWS in juni schriftelijke kenbaar gemaakt dat VWS de belang van medezeggenschap in de curatieve zorg onderschrijft en dat men voornemens is wettelijke verplichting van cliëntenvertegenwoordiging ook in de curatieve zorg te handhaven. Tevens geven zij aan met het LSR en andere veldpartijen in gesprek te gaan over welke (wettelijke) verbeteringen er nodig zijn en hoe die het beste gerealiseerd kunnen worden. Aandachtspunten bij die gesprekken zullen zijn tijdige betrokkenheid bij de besluitvorming, beschikbaarheid financiële middelen en het punt geen vrijblijvendheid.

Dat is dus goed nieuws. De reactie interpreteert het LSR als een steun van VWS voor het behoud van cliëntenraden in de curatieve zorg.

Verwachte reactie Minister in najaar

In het najaar van 2014 verwachten wij dat de Minister zal komen met de beantwoording van de kamervragen over de wet Goed bestuur in de zorg. De kamervragen zijn eind november 2013 door de Tweede Kamer ingebracht. Hieronder was de positie van de cliëntenraad in de curatieve zorg ook een belangrijk onderdeel. Met de brief die LSR en de cliëntenraden hebben ontvangen, heeft VWS over de positie van de cliëntenraad dus alvast een inkijk gegeven.

Achtergrondinformatie en overzicht ontwikkelingen wetgeving cliëntenraden

Delen op social media

Over de auteur

Mis geen update
Schrijf je in voor de nieuwsbrief