Het LSR

Sterk in medezeggenschap

    • Contrast
    • Layout
    • Tekstgrootte

Hoe ervaren cliënten de zorg en behandeling in een ggz-instelling? Wat gaat volgens cliënten goed? En vooral: wat kan nog beter? Het LSR onderzoekt dit op een bijzondere en zeer effectieve manier: door ervaringsdeskundigen die in gesprek gaan met cliënten en medewerkers.

Voorbeelden uit de praktijk

Kijk op de wijk LSR-CZ
Kijk op de wijk Randvoorwaarden om zelfstandig te kunnen wonen

Kwaliteit van zorg in beeld in de GGZ
De 10 geboden voor Goede Zorg

Wat kenmerkt het kwaliteitsonderzoek in de ggz?

Inzet ervaringsdeskundigen

Het LSR werkt samen met ervaringsdeskundigen die zelf ggz-cliënt zijn. Zij zijn door het LSR gevraagd omdat ze én goed in staat zijn groepsgesprekken te leiden én relevante ervaringskennis hebben. Ze weten hoe het is om opgenomen te zijn in een ggz-instelling en ervaren zelf nog dagelijks hoe het is om te leven met psychische- of psychiatrische problemen. Zij kunnen als geen ander aansluiten bij de belevingswereld van cliënten, zijn in staat om de juiste snaar te raken en de juiste vragen te stellen. Bovendien kunnen ervaringsdeskundigen de ervaringen en gevoelens van cliënten treffend verwoorden. Dit is belangrijk voor de gesprekken met medewerkers en het management.

In de praktijk blijkt dat als ervaringsdeskundigen de ervaringen van cliënten verwoorden, dit meer ‘binnenkomt’ dan wanneer medewerkers ervaringen van cliënten in een rapport lezen of gepresenteerd krijgen van een onderzoeker. De gesprekken met ervaringsdeskundigen leiden veelal direct tot verbeteracties.

Empowerment cliënten

Ervaringsdeskundigen kunnen belangrijke meningen en ervaringen boven tafel krijgen, maar er gebeurt meer. Ervaringsdeskundigen zijn vaak een voorbeeld voor cliënten. Cliënten horen het verhaal van een cliënt waar het inmiddels goed mee gaat. Dit geeft kracht en hoop. Cliënten zien ook dat een verleden in de ggz niet alleen ballast is, maar iets wat je ook functioneel kunt inzetten. Ook voelen cliënten zich na een gesprek met een ervaringsdeskundige vaak gemotiveerd om meer op te komen voor hun mening. Je mag als cliënt iets vinden van de zorg en de behandeling die je krijgt en het is aan de instelling om de ervaringen serieus te nemen.

Ook bij medewerkers brengt het een proces op gang. De ervaringsdeskundigen laten medewerkers zien hoe belangrijk het is om alert te blijven voor signalen van cliënten. Ervaringsdeskundigen kunnen voor de cliënten verwoorden wat hun houding en gedrag teweeg brengt bij cliënten. Dit zorgt voor bewustwording bij medewerkers.

Samenwerking cliëntenraad

Het LSR maakt tijdens een onderzoekstraject gebruik van de ervaringskennis van een cliëntenraad. Een cliëntenraad kent de doelgroep en kan in eerste instantie meedenken over de uitvoering van een onderzoek. Wat speelt er onder de cliënten? Wat zijn belangrijke onderwerpen om te onderzoeken? Maar een cliëntenraad kan bijvoorbeeld ook goed inschatten waar een gesprek het beste kan plaatsvinden. Een veilige omgeving zorgt er mede voor dat cliënten open durven te praten over hun ervaringen. Belangrijke aspecten om een onderzoek goed te laten verlopen. Op basis van de uitkomsten kan de cliëntenraad aanbevelingen en verbeteracties vanuit cliëntenperspectief formuleren. Dit is waardevolle input voor verbeterplannen van de organisatie.

Afgestemde onderzoeksvraag

Het LSR kan de kwaliteit van de zorg instellingsbreed onderzoeken door verschillende hoofdthema’s te bespreken in de groepsgesprekken zoals: wonen, dagbesteding, begeleiding/behandeling, de medewerkers en de rechten van cliënten. Ook is het mogelijk om het onderzoek te focussen op een specifiek onderwerp. Bijvoorbeeld op een onderwerp dat als aandachtspunt uit de CQI (Consumer Quality Index) komt. Door in gesprek te gaan met de cliënten krijgt het LSR inzichtelijk wat het verhaal is achter de cijfers. Waarom vinden cliënten iets? Alleen met dat inzicht kunnen een cliëntenraad en bestuurder(s) een effectief verbeterplan opstellen.

Uit de praktijk

Meer informatie

Voor meer informatie over verdiepend onderzoek in de ggz, kunt u contact opnemen met Anita van Riemsdijk via info@hetlsr.nl.

Delen op social media

Mis geen update
Schrijf je in voor de nieuwsbrief