Het LSR

Sterk in medezeggenschap

Wat is de rol van de cliëntenraad bij het ontwikkelen van kwaliteitsbeleid van de instelling?

Adviesrecht

In de wet is vastgelegd dat de cliëntenraad verzwaard adviesrecht heeft op gebied van kwaliteitstoetsingen en verbetering van de kwaliteit van zorg. De cliëntenraad mag meedenken over het instrument dat gebruikt wordt om de kwaliteit te toetsen en geeft advies bij het tot stand komen van verbeteringen.

De cliëntenraadpleging

Een cliëntenraadpleging is een goed instrument om de tevredenheid van cliënten te meten. Cliënten krijgen zeggenschap door hun mening te geven over de zorg die de instelling biedt. De cliëntenraad krijgt goede informatie over wensen van cliënten ten aanzien van verbeteringen. Ook krijgt de raad inzicht in wat goed gaat binnen de instelling. De cliëntenraad kan, aan de hand van uitkomsten van de cliëntenraadpleging, in gesprek gaan met het management om een verbeterplan op te zetten. De cliëntenraad en zijn achterban leveren daarmee een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van zorg binnen een instelling.

Betrokkenheid cliëntenraden

Het LSR betrekt cliëntenraden actief bij de kwaliteitstoetsing. De clientenraad kan advies geven over de onderzoeksmethode, de wijze waarop cliënten worden geïnformeerd en op welke manier medewerkers worden betrokken bij de cliëntenraadpleging. De clientenraad die lid is van het LSR kan om ondersteuning vragen bij gesprekken met het management over verbeteringen en het opzetten van een verbetertraject. Zowel extern ondersteuners als adviseurs van het LSR kunnen de cliëntenraad ondersteunen bij hun werk.

Delen op social media

Mis geen update
Schrijf je in voor de nieuwsbrief