Goede kwaliteit van zorg, daar gaat het LSR voor. Aan de kwaliteit van zorg die uw organisatie biedt levert het LSR graag een bijdrage. Door kwaliteitstoetsing en het traject dat daarop volgt: de verbetering. Altijd en alles vanuit cliëntenperspectief. Dat is ons uitgangspunt én onze kracht. Goed kan altijd beter. Door open te staan voor ideeën en kritiek en alert te blijven. Door vragen, denken en doen. Dat is niet altijd ingewikkeld. Soms zit het in hele kleine dingen. Een paar van die voorbeelden.

Kiezen voor minder activiteiten met meer aandacht

Uit een cliëntenraadpleging bij een activiteitencentrum komt de klacht naar voren dat medewerkers te weinig tijd hebben tijdens een activiteit. Medewerkers leggen uit dat dit komt omdat er meer individuele activiteiten op maat worden aangeboden. Hierdoor bieden medewerkers meer individuele ondersteuning wat extra belast.

Deelnemers waren zich hier niet van bewust. Door de uitleg begrijpen ze beter waarom er minder tijd is. Deelnemers stellen vervolgens voor dat ze liever minder verschillende activiteiten willen dan minder aandacht. En zo gebeurt het. Nu is het voor iedereen rustiger. Een verbetering voor zowel deelnemers als medewerkers.

Hoe werkt het oproepsysteem

Uit de cliëntenraadpleging blijkt dat het onduidelijk is hoe het nieuwe oproepsysteem werkt. Cliënten weten niet wat er gebeurt als zij een oproep doen. Vraagt een medewerker door de intercom wat er is? Of komt er een medewerker langs? Heeft de medewerker de oproep wel ontvangen?

Wat blijkt: medewerkers weten niet goed hoe het werkt. Men vindt het daardoor makkelijker om naar een cliënt toe te gaan in plaats van een antwoord te geven via de intercom. Cliënten moeten daarom soms lang wachten op een reactie en weten niet wat er gaat gebeuren. Naar aanleiding hiervan zijn er duidelijke afspraken gemaakt. Cliënten weten wat er gaat gebeuren. Medewerkers hebben nog eens goed uitleg gekregen hoe ze het systeem moeten gebruiken.

Samen overleggen

Het LSR raadpleegt cliënten via een groepsgesprek. Medewerkers en deelnemers praten samen over zaken die beter kunnen. Door de saamhorigheid die tijdens het groepsgesprek ontstaat durven deelnemers beter te zeggen wat ze niet goed vinden gaan. Medewerkers beseffen dat meer deelnemers hetzelfde ervaren. Medewerkers geven informatie over bepaalde knelpunten. Hierdoor ontstaat er begrip en zoekt men gezamenlijk naar oplossingen. Deelnemers voelen zich serieus genomen.

De wens wordt geopperd dat zoiets eigenlijk vaker zou moeten. Gezamenlijk wordt de afspraak gemaakt dat op elke groep regelmatig de tijd wordt genomen om met elkaar te praten. Niet alleen over de activiteiten, maar ook over omgang met elkaar en over dingen waar men tegenaan loopt.

Vrijwilligers en rode stoplichten

Bewoners willen activiteiten ondernemen zoals naar het centrum gaan. Zij zijn hiervoor afhankelijk van begeleiding. Medewerkers hebben hier geen tijd voor. Men probeert al jarenlang om hiervoor vrijwilligers te werven. Naar aanleiding van een raadpleging van het LSR is er een werkgroep opgezet met drie cliënten en de coördinerend begeleider. De bewoners organiseren een themamiddag om vrijwilligers te werven. Samen maken ze flyers voor de themamiddag. Vervolgens delen ze deze uit op scholen, de kerk en bij stichting de Zonnebloem.

En dat is niet de enige actie. De bewoners gaan ook een brief schrijven naar de gemeente over het stoplicht. Dat gaat zo snel op rood dat het niet mogelijk is om op tijd over te steken. Een medewerker stelt samen met een bewoner een brief op met het verzoek hier iets aan te doen. Alle bewoners ondertekenen deze brief. Een medewerker van de gemeente komt om de knelpunten te bespreken. Het resultaat is dat het voetgangerslicht wordt bijgesteld.

Wilt u meer weten over kwaliteitstoetsing- en verbetering vanuit cliëntenperspectief? Over de kleine én de grote effecten die het kan hebben op uw organisatie? Neemt u dan contact op met het LSR.

Delen op social media