Het LSR

Sterk in medezeggenschap

Kwaliteit in de zorg krijgt steeds meer aandacht. Het krijgt daarmee de zorg die het verdient. Die de cliënt verdient. Het is dan ook de cliënt die centraal hoort te staan. De mening van de cliënt als zorggebruiker en ervaringsdeskundige is het belangrijkste uitgangspunt bij verbeteringen van kwaliteit van zorg.

Het LSR doet kwaliteitstoetsingen en raadplegingen vanuit cliëntenperspectief in de gehandicaptenzorg, curatieve sector, ggz, verslavingszorg en maatschappelijke opvang. Deze worden uitgevoerd door professionele kwaliteitsadviseurs en kwaliteitsmedewerkers. Zij doen dit met kennis van de zorgsector. Vanuit een persoonlijke benadering.

Kwaliteit in de wet

Kwaliteit is een aandachtspunt voor cliënten, medewerkers en management geworden. Volgens de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) draagt de zorgaanbieder zorg voor systematische bewaking, beheersing en verbetering van de kwaliteit van de zorg. Per sector geldt een ander kwaliteitskader.

In de wet is vastgelegd dat de cliëntenraad verzwaard adviesrecht heeft op gebied van kwaliteitstoetsingen en verbetering van de kwaliteit van zorg. De cliëntenraad mag meedenken over het instrument dat gebruikt wordt om de kwaliteit te toetsen en geeft advies bij het tot stand komen van verbeteringen.Kwaliteit is dus ook een belangrijk onderwerp voor de cliëntenraad.

Kwaliteit is meer

Het kwaliteitsaanbod van het LSR is erop gericht cliënten in staat te stellen de kwaliteit van de zorg en ondersteuning en kwaliteit van leven te toetsen en daar verbeteringen in aan te brengen. Dat betekent dat cliënten zich uitspreken over wat zij van de kwaliteit van de zorg vinden.

De cliëntenraadpleging is helder en levert direct bruikbare resultaten op. De kwaliteitstoetsing van het LSR is verdiepend: het zoekt naar antwoorden achter de antwoorden. Niet alleen naar wat de cliënt vindt maar ook waarom. Het levert inzicht op in wat cliënten vinden en biedt concrete verbetersuggesties.

Cliënt: “zij wilden gewoon van ons weten wat we goed vonden en wat we anders zouden willen. Ik vond het wel bijzonder dat daar naar gevraagd werd, ik had er nooit echt over nagedacht. Maar nu dus wel. Er zijn daardoor ook dingen veranderd. Wat ik leuk vond is dat er uit het onderzoek ook positieve punten naar voren kwamen. Dat zijn complimenten voor het personeel!”

Belangrijk bij kwaliteitsverbetering is dat er ook ruimte is voor moeilijk meetbare waarden zoals betrokkenheid, aandacht, communicatie, bejegeningsaspecten zijn belangrijke aspecten voor de ervaren kwaliteit van zorg.

Goed kan altijd beter

Goede kwaliteit van zorg; daar gaat het LSR voor. Ook in het traject dat op de toetsing volgt: de verbetering. Want goed kan altijd beter. Dat geldt voor de instellingen waarvoor we werken én voor onszelf. Met professionele kwaliteitsadviseurs werken we constant aan verbetering en vernieuwing. Met onze jarenlange ervaring en kennis van de zorg. Altijd vanuit cliëntenperspectief. En altijd in dialoog met de omgeving van de cliënt. Dat is ons uitgangspunt én onze kracht.

Vanuit deze insteek werkt het LSR graag met u aan de verbetering van de kwaliteit van zorg

Delen op social media

Mis geen update
Schrijf je in voor de nieuwsbrief