Het LSR

Sterk in medezeggenschap

    • Contrast
    • Layout
    • Tekstgrootte

Zorgkantoren vragen steeds vaker zorginstellingen om hun zorgplanmethodiek door een onafhankelijke partij te laten onderzoeken. De volgende vragen staan bij zo’n onderzoek centraal:

  • In hoeverre is een cliënt eigenaar van zijn zorgplan?
  • Staat in het zorgplan beschreven welke rol het netwerk van de cliënt heeft in het zorgverleningsproces?
  • Worden de afspraken in het zorgplan daadwerkelijk nagekomen?
  • En in hoeverre geeft de ondersteuningsplanmethodiek cliënten keuzevrijheid en ruimte (eigen regie) om eigen talenten en mogelijkheden te ontplooien, om zo mee te kunnen doen aan de samenleving (participatie)?

Het LSR kan dit voor u onderzoeken. U kunt daarmee verantwoording afleggen aan het zorgkantoor. Maar bovenal kunt u uw zorgplanmethodiek optimaliseren.

De praktijk geeft vaak een ander beeld

De beleving van cliënten, begeleiders of naasten komt niet altijd overeen met dat wat er in werkelijkheid gebeurt. Dit ziet het LSR tijdens al zijn onderzoeken. Een begeleider denkt bijvoorbeeld dat hij cliënten voldoende regie geeft. Maar dit betekent nog niet dat het ook gebeurt of dat een cliënt die ook zo ervaart. Of een cliënt vertelt dat de gesprekken met zijn begeleider goed verlopen, maar dit hoeft niet zo te zijn. Mogelijk geeft een cliënt sociaal wenselijke antwoord, omdat hij zich in een afhankelijkheidspositie bevindt. Of is hij niet in staat om dit te beoordelen.

Onderzoek naar zorgplanmethodiek van het LSR is daarom tweeledig: de meningen en ervaringen van cliënten, medewerkers en naasten én het observeren en analyseren van de zorgplannen.

Hoe ziet het onderzoek van het LSR eruit?

Het LSR gebruikt de onderstaande onderzoeksmethode (bestaande uit verschillende onderdelen) om te bepalen of uw zorgplanmethodiek de wensen van cliënten centraal stelt en cliënten de mogelijkheden biedt tot eigen regie en participatie. Op basis van alle resultaten trekt het LSR conclusies over het functioneren van de zorgplanmethodiek in de praktijk (en specifiek de positie van de cliënt).

1. Onderzoek beleidscyclus rondom zorgplannen en inrichting van de zorgplanmethodiek

De toetsing van de beleidscyclus voert het LSR als eerste uit. Op basis hiervan analyseert het LSR het doel van de methodiek, de visie op inzet van het netwerk en overige uitgangspunten.

2. Tekstanalyse van zorgplannen

Door middel van de tekstanalyse van de zorgplannen maakt het LSR inzichtelijk hoe begrijpelijk de inhoud van het zorgplan is en hoe cliëntgericht het plan is opgebouwd. Tevens geeft dit een beeld van hoe helder en ‘SMART’ afspraken zijn en of deze werkbaar zijn in de praktijk.

3. Observaties van zorgplanbesprekingen

Het LSR observeert hoe de dialoog tussen cliënt, medewerker en naaste(n) verloopt. Ook beoordeelt het LSR tijdens de observaties in hoeverre de wensen en behoeften van de cliënt centraal staan in het zorgplan en in hoeverre de cliënt hier regie heeft of kan nemen.

4. Groepsgesprekken met cliënten en medewerkers

Het LSR houdt groepsgesprekken met cliënten en medewerkers. Tijdens de groepsgesprekken kunnen cliënten en medewerkers hun mening geven over hoe zij de zorgplanmethodiek beleven en hoe zij hierin de positie van de cliënt zien. Bijkomend voordeel is dat door groepsgesprekken cliënten en medewerkers de kans krijgen hun verbetersuggesties te noemen en van elkaar kunnen leren.

5. Telefonische interviews met naasten

Ook naasten van cliënten spelen een belangrijke rol in het zorgverleningsproces. Hun mening en ervaringen brengt het LSR in kaart door middel van telefonische interviews. Een laagdrempelige manier voor naasten om deel te nemen aan het onderzoek.

Meer informatie

Wilt u meer weten over wat het Onderzoek zorgplanmethodiek van het LSR voor u kan betekenen? Neemt u dan contact op met het LSR.

Delen op social media

Mis geen update
Schrijf je in voor de nieuwsbrief