Het LSR

Sterk in medezeggenschap

    • Contrast
    • Layout
    • Tekstgrootte
Kwaliteit in de zorg krijgt steeds meer aandacht. De mening van de cliënt is dan ook het uitgangspunt van het onderzoeksinstrument Cliënten over Kwaliteit (CoK). CoK is het VGN-erkend kwaliteitsinstrument van het LSR.

CoK kan ook gebruikt worden om mensen met een verstandelijke beperking te betrekken bij gemeentebeleid. Mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) weten zelf het beste waar zij tegenaan lopen. Daarom is het belangrijk dat zij bij gemeenten hun stem kunnen laten horen.

Veel gemeenten worstelen met de vraag hoe ze mensen met een licht verstandelijke beperking kunnen betrekken bij beleid en het inbrengen van hun ervaringen. Om gemeenten te helpen om deze groep een stem te geven, kan het onderzoeksinstrument CoK worden gebruikt.

CoK staat ook in een instrumentenwaaier die samen met de LVB-doelgroep en belangrijke partners is geselecteerd en samengesteld. Zij hebben de instrumenten uitvoerig beoordeeld op toegankelijkheid en bruikbaarheid.

Dit instrument wordt tot nu toe vooral binnen zorginstellingen gebruikt maar is ook in te zetten als onderzoekinstrument in het gemeentelijk domein. Heeft u als gemeente interesse? Neem dan contact op met het LSR. Wij verkennen samen met u de precieze vraag en geven aan hoe dit instrument ingezet kan worden.

waaier

CoK levert verbeterinformatie op zowel individueel als collectief niveau. Op individueel niveau worden uitkomsten meegenomen in bijvoorbeeld een begeleidingsplan. Op collectief niveau kunnen manager en bestuurder op basis van de uitkomsten, verbeteringen initiëren. Helder en direct bruikbaar.

Aanpak

De CoK Cyclus gaat als volgt in zijn werk:

Startoverleg
Het LSR licht de aanpak van CoK toe en stelt de planning vast.

Invullen vragenlijst
Cliënten of burgers, eventueel met ondersteuning van het LSR of een medewerker van de organisatie, vullen de vragenlijst in.

Bespreken uitkomsten
De persoonlijke begeleider en cliënt bespreken de uitkomsten van de vragenlijst. Op basis hiervan worden doelen voor de cliënt opgesteld. De doelen worden opgenomen in het zorgplan van de cliënt.

Groepsgesprek
In het groepsgesprek wordt samen met cliënten gepraat over de resultaten van de raadpleging. Het LSR vraagt of de uitkomsten herkenbaar zijn voor cliënten. Dan bedenken cliënten verbetersuggesties met elkaar die de input vormen voor de verbeterplannen van de instelling. De toegevoegde waarde van het groepsgesprek is dat cliënten elkaar bevruchten.

Rapportages
Het LSR schrijft de rapportage(s) voor de locaties en instellingen, maar eventueel kan dit voor de gemeente gebruikt worden. Van de rapportage(s) maakt het LSR ook een cliëntenversie.

Presentatie resultaten
Het LSR presenteert de gevonden resultaten, conclusies en aanbevelingen.

U kunt ook kiezen voor een combinatie cliëntenraadpleging en klachtopvang.

Meer informatie

Heeft u als gemeente interesse voor dit instrument? Neemt u dan contact op met het LSR. Wij verkennen samen met u de precieze vraag en geven aan hoe dit instrument ingezet kan worden.

Delen op social media

Mis geen update
Schrijf je in voor de nieuwsbrief