Het LSR

Sterk in medezeggenschap

    • Contrast
    • Layout
    • Tekstgrootte

De methodiek Beelden van Kwaliteit is gericht op het overbruggen van de afstand tussen goede zorg en verantwoorde zorg in drie stappen: waarnemen, vertalen van de practice based inzichten naar de domeinen van het Kwaliteitskader en het opstellen van verbeterplannen (de verankering).

Het waarnemen vindt plaats via de kwalitatieve onderzoeksmethode participatieve observatie. Antropologen of hiertoe getrainde begeleiders brengen de ervaringen van cliënten met een ernstig meervoudige beperking in beeld. De vertaling oftewel de interpretatie en evaluatie van deze observaties wordt gedaan door een kwaliteitspanel bestaande uit diverse stakeholders (cliëntenraad, zorgverzekeraar, management).

Doel Beelden van Kwaliteit

De hoofddoelstellingen van het project zijn:

  • Het betrekken van moeilijke en/of specifieke doelgroepen uit de revalidatie (kinderen/jongeren en mantelzorgers) en gehandicaptenzorg (mensen met een verstandelijke beperking van midden en laag niveau) bij het beoordelen van de kwaliteit van leven en van de ontvangen zorg en dienstverlening.
  • Het versterken van de positie van alle cliënten (zeggenschap en medezeggenschap) bij het verbeteren van de zorg en dienstverlening in revalidatiecentra en instellingen voor mensen met een beperking.

Doel van het deelproject Beelden van Kwaliteit is het ontwikkelen van een landelijk instrumentarium naast of in aanvulling op de CE waarmee ervaringen van cliënten met een verstandelijke beperking voor wie de CE te moeilijk is gemeten kunnen worden. Enkele randvoorwaarden zijn dat het afgestemd is op de domeinen van Schalock en dat het input oplevert voor verbeteringen.

Doelgroep

Het project richt zich op cliënten die gebruik maken van de Gehandicaptensector.

Het gaat om cliënten met een verstandelijke beperking van midden en laag niveau in de gehandicaptensector voor wie de CE mogelijk niet of minder geschikt is. Op dit moment is het zo dat als de CE niet geschikt voor hen is, hun mening helemaal niet of via hun ouders/wettelijke vertegenwoordigers in kaart wordt gebracht. Ook deze cliënten hebben recht op het geven van hun eigen mening. Dit versterkt hun positie binnen de zorginstelling en vergroot de mate waarin zij regie voeren in hun leven.

Door de juiste (communicatieve) voorwaarden te scheppen, willen CKZ en LSR zorgen dat er ook voor deze doelgroep een instrument ter beschikking komt.

Resultaat project

  • Het realiseren van een landelijke methodiek naast of in aanvulling op de CE Gehandicaptenzorg waarmee de ervaringen van cliënten in kaart gebracht kan worden. De methode moet door cliënten als positief ervaren worden, en zo betrouwbaar en valide mogelijke uitkomsten opleveren. De domeinen van het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg moeten herkenbaar aanwezig zijn in het instrumentarium. Daarmee is het trekken van een vergelijking met de CE-uitkomsten mogelijk. Ook moet de vertaalslag naar verbeteringen goed te maken zijn.
  • Een beschrijving van de aanpak, de voorwaarden en de opbrengsten van de twee methodieken.

Looptijd

2011 tot en met 2014

Subsidiënt

Fonds PGO

Delen op social media

Mis geen update
Schrijf je in voor de nieuwsbrief