Het LSR

Sterk in medezeggenschap

De Wet zorg en dwang (Wzd) regelt de rechten van mensen met een verstandelijke beperking of met een psychogeriatrische aandoening, zoals dementie, die onvrijwillige zorg ontvangen. Zij en hun vertegenwoordigers hebben recht op ondersteuning van een cliëntenvertrouwenspersoon. Op deze pagina vindt u informatie de cliëntenvertrouwenspersoon Wzd (CVP Wzd), over de wet en over onvrijwillige zorg.

Direct naar

De cliëntenvertrouwenspersoon Wzd
Wat doet de cliëntenvertrouwenspersoon Wzd?
Voor wie is de wet?
Wat wordt bedoeld met onvrijwillige zorg?
Veelgestelde vragen

De cliëntenvertrouwenspersoon Wzd

De cliëntenvertrouwenspersoon Wzd (CVP Wzd) speelt een belangrijke rol in het beschermen en versterken van de positie van cliënten. Deze vertrouwenspersoon staat u als cliënt of als zijn of haar vertegenwoordiger bij en geeft u advies in situaties rond:

 • onvrijwillige zorg aan de cliënt;
 • de opname en het verblijf van de cliënt in een accommodatie;
 • het doorlopen van een klachtenprocedure, als een cliënt of zijn of haar vertegenwoordiger daarom vraagt.

Stripverhaal      Lees de stripverhalen over het werk van de CVP Wzd

Cliënten en vertegenwoordigers kunnen gratis gebruikmaken van deze ondersteuning. Bij iedere zorgaanbieder zijn één of meerdere cliëntenvertrouwenspersonen beschikbaar. De cliëntenvertrouwenspersoon Wzd is niet in dienst van de zorgaanbieder maar werkt onafhankelijk. Zorginstellingen dragen er zorg voor dat cliënten en vertegenwoordigers weten dat de CVP Wzd er is. Verder zorgen ze ervoor dat deze goed bereikbaar is en vrij toegang heeft tot zorglocaties, ook in corona-tijd. Wilt u meer lezen? Zie het kwaliteitskader cliëntenvertrouwenspersonen Wzd. Of de verkorte publieksversie van het kwaliteitskader.

Praktijkvoorbeelden

Wat doet de cliëntenvertrouwenspersoon Wzd?

De cliëntenvertrouwenspersoon:

 • Luistert naar u
 • Geeft antwoord op uw vragen over onvrijwillige zorg en over het verblijf in een zorginstelling
 • Helpt bij het helder krijgen van het probleem
 • Geeft informatie en uitleg over uw rechten
 • Kan helpen om in gesprek te komen met de zorgverlener over het probleem
 • Ondersteunt u in het hele proces van het bespreken en behandelen van een klacht

 

Bekijk dit filmpje met gebarentolk of ondertiteling.

Cliëntenvertrouwenspersonen per regio

Het LSR is één van de vier organisaties die door de zorgkantoren zijn aangesteld om ondersteuning te bieden met cliëntenvertrouwenspersonen Wzd. Naast Zorgstem vertrouwenspersonen, Quasir en Zorgbelang. Zie ook de gezamenlijke informatie vier aanbieders over de CVP Wzd.

kaart Nederland

De ondersteuning is verdeeld per regio. Het LSR is actief in de regio’s Twente & Zwolle en Zeeland, West-Brabant, Rotterdam en de Zuid-Hollandse Eilanden.

Bij de veelgestelde vragen hieronder vindt u de volledige regioverdeling in Nederland.

BEL LSR Twente + Zwolle: 088-2015900

BEL LSR Zeeland, West-Brabant, Rotterdam en de Zuid Hollandse Eilanden 088-2015920

STUUR EEN E-MAIL

Gezamenlijke informatie vier aanbieders over de CVP Wzd

Voor wie is de wet?

De Wet zorg en dwang geldt voor:

 • Cliënten met een indicatie voor langdurige zorg (Wlz) op grond van een psychogeriatrische aandoening of een verstandelijke beperking.
 • Cliënten die geen indicatie hebben voor langdurige zorg maar vanwege hun psychogeriatrische aandoening of verstandelijke beperking zorg nodig hebben. Dit moet door een ter zake kundig arts zijn vastgesteld.
 • Cliënten met niet aangeboren hersenletsel (NAH), cliënten met het syndroom van Korsakov en cliënten met de ziekte van Huntington waarbij sprake is van vergelijkbare gedragsproblemen of regieverlies.

Wat wordt bedoeld met onvrijwillige zorg?

Onvrijwillige zorg is zorg die de cliënt niet wil, maar toch ontvangt. Bijvoorbeeld ter bescherming van hem- of haarzelf en/of de omgeving. De wet omschrijft onvrijwillige zorg als ‘zorg waar de cliënt of zijn vertegenwoordiger zich tegen verzet’. Voorbeelden van onvrijwillige zorg zijn het toedienen van bepaalde medicatie, moeten eten of de slaapkamerdeur op slot doen gedurende de nacht.

De wet benoemt negen categorieën van onvrijwillige zorg. Deze beschrijven we onder de veelgestelde vraag: ‘Wat valt er onder onvrijwillige zorg.’

“Onvrijwillige zorg mag slechts worden gebruikt als uiterste middel: het is ‘Nee, tenzij”

De bedoeling van de Wzd is dat onvrijwillige zorg voor mensen met een verstandelijke beperking of een psychogeriatrische aandoening zo veel mogelijk wordt voorkomen. Alleen als het echt niet anders kan mag onvrijwillige zorg worden toegepast. Daarbij moeten zorgverleners een stappenplan doorlopen. Ook moet strak worden gecontroleerd of die onvrijwillige zorg nog wel nodig is. En of er wellicht alternatieven te bedenken zijn.

Veelgestelde vragen

Klik op de vraag om het antwoord te lezen.

Delen op social media

Mis geen update
Schrijf je in voor de nieuwsbrief