Het LSR

Sterk in medezeggenschap

Het belang van naasten in de zorg is onomstreden.Toch ervaren mantelzorgers onvoldoende steun van zorginstellingen. Kan een kosten-baten analyse daarbij helpen?

Mantelzorg is zwaar werk, de mantelzorger ervaart weinig ondersteuning en als zorginstellingen al overtuigd zijn van de meerwaarde van familiebeleid, passen ze de organisatie van de zorg onvoldoende aan. Naasten zelf komen niet graag met problemen naar buiten.

Belang naasten

Om mantelzorgers beter te ondersteunen en samenwerking te versterken, heeft het LSR samen met een aantal cliënten- en familieorganisaties, de afgelopen twee jaar in het programma ‘PG werkt samen’ voor dit thema drie proeftuinen opgezet. De proeftuinen bevestigen het belang van familie en naasten in de zorg. Nieuw beleid en nieuwe instrumenten zijn welkom, als ze voortbouwen op wat er al is bereikt. Cliënten- en familieorganisaties kunnen aantrekkelijke samenwerkingspartners zijn voor zorginstellingen en voor andere stakeholders.

Kosten-baten

Een dilemma is de vraag of de kosten en baten van de inbreng van familie in de zorg moet worden berekend. De cliëntenorganisaties hebben gekeken naar de business case voor informele zorg van Vilans en adviesbureaus zijn gevraagd om met een hernieuwd rekenmodel te komen dat de kosten en baten in kaart kan brengen. De toepassing hiervan is ingewikkeld. Instellingen zijn er nog niet klaar voor. Het is moeilijk om een prijskaartje te hangen aan het werk van informele zorgers, belangenvertegenwoordiging en contacten van familie met medewerkers. Ook al vinden de cliëntenorganisaties dat een kosten-baten model kan dienen als ondersteuning voor het pleidooi dat investeren in familie en naasten een betere zorg oplevert, kiezen zij er vooralsnog niet voor om een gezamenlijk pleidooi hiervoor te houden.

Meer lezen

Blog op skipr.nl

Essay Investeren in naastenReadSpeaker Lees voor

Delen op social media

Over de auteur

Mis geen update
Schrijf je in voor de nieuwsbrief