Het LSR

Sterk in medezeggenschap

Introductie Handreiking Wmcz 2018 en Model medezeggenschapsregeling Gehandicaptenzorg

Update 2 juli:

Per vandaag is de vereenvoudigde modelmedezeggenschapsregeling cliëntenraden gehandicaptenzorg beschikbaar. Onderaan deze pagina bij de bijlagen is de link naar de regeling toegevoegd.

 

De VGN, KansPlus en het LSR hebben een handreiking Wmcz 2018 en een model medezeggenschapsregeling voor de Gehandicaptenzorg ontwikkeld. De Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (Wmcz 2018) treedt op 1 juli 2020 in werking. Vanaf dat moment moeten zorgaanbieders onder andere aan de slag met het organiseren van inspraak (artikel 2).
Uiterlijk 1 januari 2021 moeten zorgaanbieders en cliëntenraden gaan werken met de nieuwe medezeggenschapsregeling. De handreiking en de modelregeling bieden een handvat hiervoor.

Samenwerking

De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN), het LSR en KansPlus (het belangennetwerk verstandelijk gehandicapten) hebben de handreiking gezamenlijk opgesteld. Hiervoor zijn vragen, wensen en ideeën opgehaald bij cliënten, verwanten en zorgaanbieders. Onder andere tijdens een werkconferentie, op het congres cliëntenraden en tijdens verschillende ledenbijeenkomsten van de VGN. Er is vanuit verschillende perspectieven naar de implementatie van de Wmcz 2018 gekeken.

Handreiking

In de handreiking geven de VGN, het LSR en KansPlus uitleg over de Wmcz 2018 (zie bijlage). Ook staan de belangrijkste verschillen tussen de huidige Wmcz en de nieuwe Wmcz 2018 in de handreiking. De handreiking is gemaakt voor leden van (centrale) cliëntenraden, bestuurders, en medewerkers die zich voorbereiden op de overgang van de Wmcz naar de Wmcz 2018.

Model medezeggenschapsregeling

Zorgorganisaties hebben tot 1 januari 2021 de tijd om met hun cliëntenraden een medezeggenschapsregeling af te stemmen. De cliëntenraad heeft instemmingsrecht over de medezeggenschapsregeling. Het model medezeggenschapsregeling geeft aan hoe je de onderwerpen vanuit de Wmcz 2018 kunt regelen. Het model zegt hoe het kan en niet hoe het moet. Zorgorganisaties en cliëntenraden kunnen uiteraard eigen keuzes maken.
In de modelregeling staan twee varianten (zie bijlage):

  • Eén modelregeling voor de cliëntenraad. Dit model gebruik je voor lokale (of decentrale) cliëntenraden of wanneer je als zorginstelling in totaal één cliëntenraad hebt.
  • Eén modelregeling voor de centrale cliëntenraad. Dit model kan ook gebruikt worden voor andere koepelraden zoals een divisieraad of een regionale cliëntenraad. Bij elk artikel in de modelregeling staat een toelichting.

Er is ook een vereenvoudigde versie van de Modelregeling opgesteld. Deze vereenvoudigde versie zal uiterlijk 1 juli beschikbaar zijn.

De minister heeft schriftelijk aangegeven geen expliciet uitstel te verlenen voor de implementatie van de medezeggenschapsregelingen. De minister en de IGJ geven wel aan dat er in corona tijd coulant wordt omgegaan met de implementatie van de wet.

Model Huishoudelijk reglement

Het LSR heeft een nieuw Huishoudelijk Reglement opgesteld die voldoet aan de nieuwe Wmcz 2018. Leden kunnen dit Huishoudelijk Reglement van de kennisbank downloaden https://kennisbank.hetlsr.nl/wp-content/uploads/2020/06/Voorbeeld-huishoudelijk-reglement.doc.

Inspraak

Inspraak is een nieuw onderdeel van de wet. Het regelen van inspraak is verplicht voor zorgorganisaties met cliënten die langdurig verblijven. De wet schrijft niet voor hoe je dat doet. Zo kunnen zorgorganisaties op hun eigen manier inspraak regelen die het beste past bij de organisatie en de doelgroep. Vilans heeft hiervoor begin dit jaar de handreiking Inspraak gemaakt.

Bijlagen

Handreiking Wmcz 2018

Model medezeggenschapsregeling Gehandicaptenzorg

Model medezeggenschapregeling cliëntenraden GZ (vereenvoudigd)-Wmcz 2018

 

Delen op social media

Over de auteur

Mis geen update
Schrijf je in voor de nieuwsbrief