Het LSR

Sterk in medezeggenschap

    • Contrast
    • Layout
    • Tekstgrootte
Het LSR vraagt Tweede kamer aandacht voor verbeterpunten Wkkgz

In de aanloop naar de bespreking van de wet Wkkgz, pleit het LSR voor aanpassing van de wet op vier belangrijke punten. Volgens het LSR ontbreken ten eerste gelijke regels voor aanbieders van Wmo-zorg en aanbieders Wlz-zorg. Daarnaast missen cliënten openheid over incidenten. Ten derde vragen we om betere afspraken over klachtafhandeling, en ten slotte pleiten we voor één geschillencommissie.

Op woensdag 12 oktober overlegt de Tweede kamer over de ‘reactie van de Minister op de evaluatie van de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg’ (Wkkgz). Het LSR maakt zich zorgen over een aantal zaken en vraagt de Tweede Kamer om deze punten mee te nemen in het proces van aanscherping van de Wkkgz.

Wettelijk kader gewenst voor Wmo-zorg

Zorgaanbieders die enkel Wmo-zorg leveren, hoeven niet aan alle wettelijke kaders van de Wkkgz te voldoen. Doordat bijvoorbeeld het aanwijzen van een klachtenfunctionaris in de Wmo-zorg vrijblijvend is, kunnen Wmo-cliënten niet naar een geschilleninstantie stappen. Dit vindt het LSR onwenselijk en roept de Tweede Kamer op om daar iets aan te doen.

Kwaliteit

Wanneer er tijdens de zorg een incident is voorgevallen, dan is de zorgaanbieder niet verplicht om onderzoeksrapportages achteraf ook met de klager te delen. Meestal wordt dan ook alleen de conclusie gedeeld. Wij vinden transparantie en volledige openheid van belang. We vragen dan ook om die openheid in de Wkkgz op te nemen.

Klachtenbehandeling

Daarnaast hechten wij waarde aan overeenstemming over het begrip ‘klachtbehandeling’. Volgens de Wkkgz moet de bestuurder bij een formele klacht tot een oordeel komen. Wij zijn er echter blij mee dat – in de praktijk – de meeste klachten door de klachtenfunctionaris kunnen worden opgelost.

Deze informele klachtbehandelingsfase zou volgens het LSR alleen nog niet tot de formele klachtfase moeten behoren. Het herstel van een relatie of het bemiddelen over de klacht vraagt namelijk soms om een langere betrokkenheid van de klachtenfunctionaris, dan de verplichte termijn.

We vragen de Kamer om bij formele klachten de bestuurder wél de wettelijk gestelde tijd te geven, maar bij klachtafhandeling in de informele fase de wensen en beleving van de klager leidend te laten zijn.

Geschilleninstanties

Tenslotte, deelt het LSR de zorg van de Minister over het werken met meerdere geschilleninstanties. Wij hebben de Tweede Kamer gevraagd om 12 oktober in gesprek te gaan over het risico op kwaliteitsverschillen.

 

Delen op social media

Over de auteur

Mis geen update
Schrijf je in voor de nieuwsbrief