Het LSR

Sterk in medezeggenschap

Gratis leden-artikel: waarom raden zich verdiepen in financiën

Het lijkt financieel niet goed te gaan met veel aanbieders in de Nederlandse zorgsector. Het gemiddelde rendement van zorgaanbieders is in 2022 bijna gehalveerd en het aantal zorgaanbieders in bijzonder beheer is fors toegenomen, onder andere. Een belangrijk onderwerp voor cliëntenraden. Daarom gaan twee van de artikelen in de nieuwste ‘MEDEzeggenschap magazine’ over financiën. We delen er één van. Gratis, ook voor niet-abonnees.

‘Het onderwerp is niet echt nieuw, maar minder hoopgevend dan anders’, zegt trainer en financieel adviseur Jan Gerben Verzijl. Samen met Annemarie van Dijk geeft Jan Gerben cursussen over zorgfinanciën aan geïnteresseerde cliëntenraden. In de winter-editie van het LSR-magazine ‘MEDEzeggenschap magazine’ vertellen zij uitgebreid waarom het belangrijk is om in dit onderwerp te verdiepen. En hoe makkelijk dat eigenlijk is.

Training op hoofdlijnen

‘Als raadsleden zich hier goed over laten informeren, kunnen zij namens hun cliëntenraad heel goed invloed uitoefenen’, zegt Jan Gerben. ‘En dat praat een stuk prettiger’, vult Annemarie aan. ‘De bestuurder zal het waarderen wanneer u bent ingelezen. LSR biedt daarom een cursus aan, waarin we de belangrijkste begrippen met u doornemen, zodat u zich in gesprek met de bestuurder niet overdonderd voelt. Als u er op zijn minst íets van weet, kunt u makkelijker zeggen: “O, maar dít kan ik even niet volgen. Hoe zit dat?” Belangrijk, alleen al omdat een bestuurder dan wordt uitgedaagd om meer toe te lichten.’

Moeilijk? ‘Welnee!’, betogen de adviseurs. ‘U hoeft de begroting niet van A tot Z te kunnen begrijpen. Leer op hoofdlijnen te begrijpen hoe financieel-economische sturing in elkaar zit. In onze training kijken we naar: hoeveel heeft uw zorginstelling werkelijk in kas, kan die de lopende rekeningen betalen, wordt er geld verdiend of verloren, en hoe lang houden ze dat vol?’

Nieuw kansen in het voorjaar

Annemarie: ‘In het tweede kwartaal verschijnt de jaarrekening van het afgelopen jaar, waar veel informatie over de financiële situatie van uw zorginstelling uit te halen is. Hier gaan we in het voorjaar op in, tijdens de verdiepingscursussen voor de langdurige zorg en voor de curatieve zorg.’

Jan Gerben: ‘Deze cursus gaat deels over hoe de zorgsector is georganiseerd. En deels over hoe het binnen de zorgorganisatie is georganiseerd.’ Annemarie: ‘Mensen ervaren de cursusbijeenkomsten als bruisend en interactief, door de vele voorbeelden uit de praktijk. Ze zijn naast theoretisch ook heel hands-on, want u gaat aan de slag met de financiële documenten van uw eigen organisatie.’

MEDEzeggenschap magazine is een vakblad over zeggenschap en medezeggenschap in de curatieve sector. Cliëntenraden die lid zijn van het LSR krijgen één abonnement gratis en kunnen de digitale versie inkijken op onze Kennisbank. Voor 15 euro per jaar p.p. ontvangen leden een eigen papieren exemplaar. Niet-leden betalen voor een jaarabonnement 40 euro.

 

Delen op social media

Over de auteur

Mis geen update
Schrijf je in voor de nieuwsbrief