Goede voorbeelden ondersteuningsplan – verhalen uit de praktijk

Hoe ziet een cliëntgericht ondersteuningsplan er in de praktijk uit? Hoe kom je tot een cliëntgerichte aanpak van het ondersteuningsplan? Daarvoor zijn tussen 2017 en 2019 de ervaringen opgetekend van cliënten, familieleden en zorgverleners van zes zorginstellingen die hier volop mee aan de slag zijn gegaan. 

Mensen met een beperking kunnen moeite hebben een gesprek aan te gaan om eigen keuzes te maken of om zelf beslissingen te nemen. Om daarbij te helpen, bestaan er nogal wat middelen en methoden. Tussen 2017 en 2019 zijn ervaringen opgetekend van cliënten, familieleden en zorgverleners van een zestal zorginstellingen die hier volop mee aan de slag zijn gegaan.

Uitgangspunt voor de gesprekken en de best-practices waren vier criteria die volgens de vier cliëntenorganisaties bijdragen aan het realiseren van een  cliëntgerichte aanpak van het ondersteuningsplan:

  1. Welke vragen staan centraal in het plan? En hoe zien de voorbereidende gesprekken er uit?
  2. Is sprake van een actieve inbreng van en regie bij de cliënt?
  3. Is sprake van een gezamenlijk werken in de driehoek? Wat is de rol van de familie en andere naasten? En wat is de rol van de zorgverleners?
  4. Hoe zien formulering en vormgeving van het ondersteuningsplan er uit?

Dit heeft geresulteerd in zes best-practice omschrijvingen van zes verschillende zorginstellingen.  En acht tips van cliënten, familie en zorgverleners tezamen. Bestemd voor zorginstellingen die hun ondersteuningsplan cliëntgerichter willen maken. Zorginstellingen die het cliëntenperspectief en persoonsgerichte zorg hoog in het vaandel hebben en willen weten hoe ze hier handen en voeten aan kunnen geven in de praktijk, kunnen inspiratie opdoen.

De zes goede voorbeelden (best practices) kunt u hieronder downloaden

Het project Cliëntvriendelijk Ondersteuningsplan is in de periode 2017-2019 uitgevoerd door LFB, KansPlus, Ieder(in) en LSR voor de kwaliteitsagenda gehandicaptenzorg ‘Samen Sterk voor Kwaliteit’ in opdracht van het Ministerie van VWS.

Delen op social media

Over de auteur