Het LSR

Sterk in medezeggenschap

Kaart niet beschikbaar

Datum/Tijd
Date(s) - 25/11/2022
10:00 - 13:00

Categorieën


Het LSR organiseert op vrijdag 25 november 2022 voor leden uit de 1e lijnszorg een online netwerkbijeenkomst. U wordt van harte uitgenodigd om deel te nemen! 

Twee keer per jaar organiseert het LSR netwerkbijeenkomsten op locatie voor de cliëntenraden Eerstelijnszorg. Tijdens een netwerkbijeenkomst staat het uitwisselen van ervaringen en het leren van en met elkaar centraal. Per keer is er een thema. Dit keer is gekozen voor een online bijeenkomst om in te gaan op het Integraal Zorgakkoord met inbreng van de Patiëntenfederatie Nederland.

Tijdens de bijeenkomst zal Tom Schoen, manager eerstelijn en langdurige zorg bij de Patiëntenfederatie Nederland een presentatie geven over het Integraal Zorg Akkoord.

Onlangs heeft de Patiëntenfederatie Nederland samen met de koepel van ziekenhuizen en organisaties uit de GGZ en ouderenzorg ingestemd met het integraal zorgakkoord (IZA). De totstandkoming had nogal wat voeten in de aarde. Niet zo vreemd gezien alle uitdagingen in de zorg.

Het IZA heeft als doel de zorg voor de toekomst goed, toegankelijk en betaalbaar te houden. Daartoe zijn onder meer afspraken gemaakt over passende zorg, regionale samenwerking, samenwerking tussen sociaal domein en ggz en huisartsenorganisaties, arbeidsmarkt, digitalisering, gezond leven en preventie.

Tom Schoen gaat in op de inhoud en totstandkoming van het IZA. Enkele voor de eerstelijnszorg relevante thema’s licht hij verder toe. Zoals regionale samenwerking, concentratie van zorg, digitalisering en hybride zorg, passende zorg. Ook komen de bezwaren van de huisartsen aan bod die onder meer geregeld willen zien dat er echt meer tijd voor de patiënt beschikbaar komt. Belangrijke vraag zal zijn: wat betekenen de afspraken en ambities voor de patiënt? Tom Schoen zal hier vanuit de positie van de Patiëntenfederatie Nederland een antwoord op proberen te geven. We verdiepen vervolgens gezamenlijk wat dit wil zeggen voor de medezeggenschap en de rol van de cliëntenraden.

Er is gelegenheid om te reageren op de presentatie, vragen te stellen en van gedachten te wisselen. Bijvoorbeeld: wat betekent het akkoord voor cliëntenraden 1e lijn en wat kunnen cliëntenraden doen om betrokken te blijven bij dit thema? Een adviseur van het LSR begeleidt het gesprek.

Na de pauze gaan we in kleinere groepen uiteen om met elkaar te netwerken. Met behulp van een werkvorm verdiepen we ons in vragen en thema’s die ons bezighouden en waar we graag ervaringen over willen delen. Waar lopen bijvoorbeeld andere cliëntenraadsleden tegen aan? En welke tips en ideeën zijn aan elkaar mee te geven? Met deze inspiratie sluiten we, na een korte terugblik, de bijeenkomst af.

PROGRAMMA

9.50 – 10.00           Inloggen
10.00 -10.05          Korte opening door het LSR
10.05 – 10.50         Integraal Zorgakkoord: presentatie Tom Schoen
10.50 – 11.30         Gesprek over de betekenis voor cliëntenraden
11.30 – 11.45          Pauze
11.45 – 12.45          Netwerken in kleinere groepen: welke thema’s spelen bij cliëntenraden? We inventariseren dit plenair en gaan daarna in groepjes uiteen om ervaringen en ideeën te delen.
12.45 – 13.00         Terugblik en afsluiting

Datum, tijd en locatie

  • vrijdag 25 november 2022
  • van 10.00 tot 13.00 uur
  • online

Bedoeld voor

(Leden van) cliëntenraden 1e lijnszorg.

Kosten

Gratis (alleen leden).

Aantal deelnemers:

min. 8 en max. 20

 

Delen op social media

Over de auteur

Mis geen update
Schrijf je in voor de nieuwsbrief