Het LSR

Sterk in medezeggenschap

  • Contrast
  • Layout
  • Tekstgrootte
Kaart niet beschikbaar

Datum/Tijd
Date(s) - 04/10/2022
19:30 - 21:00

Categorieën


In de maanden oktober en november 2022 worden in totaal zes digitale bijeenkomsten georganiseerd. Die zullen gaan over onvrijwillige zorg (Wet zorg en dwang, gestart in 2020) aan mensen met een verstandelijk beperking, psychogeriatrisch aandoening, niet-aangeboren hersenletsel (NAH), Korsakov en ziekte van Huntington. U bent van harte welkom om deel te nemen.

Goede informatie is belangrijk

De Wet zorg en dwang regelt de rechten bij onvrijwillige zorg of onvrijwillige opname van mensen met een verstandelijke beperking, psychogeriatrische aandoening (zoals dementie) of gelijkgestelde aandoening (zoals niet-aangeboren hersenletsel, Korsakov en ziekte van Huntington).

De kern van de Wet zorg en dwang is ‘Nee, tenzij’. Dit betekent dat zorg en ondersteuning op vrijwillige basis moet plaatsvinden. Als dit niet lukt, kan er sprake zijn van onvrijwillige zorg. Onvrijwillig zorg is zorg die wordt geboden waar iemand het niet mee eens is.

Informatiebijeenkomst

In begrijpelijke taal krijgt u uitleg over de Wet zorg en Dwang. Er wordt antwoord gegeven op vragen zoals:

 • Wanneer heeft iemand te maken met de Wet zorg en dwang?
 • Aan welke afspraken/ regels moet de zorginstelling zich houden?
 • Hoe zit het met onvrijwillige zorg bij de Jeugdwet, Wmo en Zorgverzekeringswet?
 • Als ik het niet eens ben met de zorgaanbieder: wat dan ik dan doen?
 • Wie kan mij helpen als ik vragen heb??

Bedoeld voor

Personen met een verstandelijke beperking, psychogeriatrische aandoening (zoals dementie) of gelijkgestelde aandoening. Het gaat om mensen die een PGB hebben.

Datum, tijd en locatie

 • Dinsdag 4 oktober 2022
 • (inloggen mogelijk vanaf 19.15 uur) 19.30-21.00 uur
 • Online

U ontvangt drie dagen voor de bijeenkomst een digitale link om in te loggen.

Kosten

 • Gratis

Aanmelden

U kunt zich aanmelden via deze link: https://vragenlijst.dezorgvraag.nl/wzd_2022

Als u zich aanmeldt, geeft u toestemming dat uw mailadres wordt gebruikt om u uit te nodigen voor de digitale bijeenkomst. Uw telefoonnummer zal alleen gebruikt worden als zich problemen met aanmelden voordoen en zal niet voor andere doelen gebruikt worden.

Elke digitale bijeenkomst start om 19.30 uur (inloggen mogelijk vanaf 19.15 uur) en wordt rond 21.00 uur afgesloten. U ontvangt drie dagen voor de bijeenkomst een digitale link om in te loggen.

Er zijn bijeenkomsten voor verschillende doelgroepen:

 • Op donderdag 6 oktober 2022 om 19.30 uur is er een digitale bijeenkomst voor mensen met een verstandelijke beperking.
 • Op dinsdag 11 oktober 2022 om 19.30 uur is er een digitale bijeenkomst voor familieleden/naasten van mensen met een verstandelijke beperking.
 • Op donderdag 20 oktober 2022 om 19.30 uur is er een digitale bijeenkomst voor familieleden/naasten van mensen met een psychogeriatrische- of gelijkgestelde aandoening.
 • Op maandag 31 oktober 2022 om 19.30 uur is er een digitale bijeenkomst voor mensen met een psychogeriatrische- of gelijkgestelde aandoening en hun familie/naasten.
 • Op maandag 7 november 2022 om 19.30 uur is er een digitale bijeenkomst voor leden van cliëntenraden en leden van verwantenraden.

Over ons
In opdracht van het ministerie van VWS is in het kader van de Wet zorg en dwang een project gestart met onder andere als doel het verspreiden van informatie over de Wet zorg en dwang en signaleren van knelpunten bij de achterban. Bij dit project zijn de volgende cliëntenorganisaties betrokken: Ieder(in), KansPlus, Per Saldo, Alzheimer Nederland, het LSR en de LFB.

Over de auteur

Mis geen update
Schrijf je in voor de nieuwsbrief