Het LSR

Sterk in medezeggenschap

Eerste Kamercommissie VWS start onderzoek Wmcz

Het wetsvoorstel Wmcz 2018 is op 20 november 2018 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. Op 15 januari houdt de Eerste Kamercommissie VWS het voorbereidend onderzoek. Het LSR geeft in contact met de Kamerleden nog de laatste aandachtspunten mee en dringt aan op snelle invoering van de wet.

Update: Het voorbereidend onderzoek door de Eerste Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) vond plaats op 15 januari 2019. Het voorlopig verslag is in bewerking.

De onderstaande punten zijn van groot belang om cliëntenraden sterker dan nu het geval is het cliëntenperspectief inbrengen in de zorgorganisatie.

Duidelijke verbeteringen in het wetsvoorstel Wmcz 2018 zijn onder andere:

  • De invoering van het instemmingsrecht. Hierdoor hebben cliëntenraden meer mogelijkheden om invloed uit te oefenen op zaken die het directe leven van cliënten raken.
  • De verankering van de twee voorwaarden voor ondersteuning en financiering. Hiermee kunnen cliëntenraden in het gesprek met bestuurders duidelijk aangeven waar zij behoefte aan hebben en hoe de zorginstelling dit kan faciliteren.
  • Cliëntenraden hebben een verantwoordelijkheid in het zich responsief opstellen en zij dienen de mening van de achterban nadrukkelijk te betrekken in hun advisering.
  • Medezeggenschap wordt dichtbij de leefwereld, op locatie, verplicht gesteld. Na de algemene stemmingsronde in de Tweede Kamer is dit punt naar mening van het LSR goed verankerd in het bij uw Kamer voorliggend wetsvoorstel.

Positief is ook dat een aantal waardevolle punten uit de huidige wet gehandhaafd blijft, zoals het bindend voordrachtsrecht voor een lid van de raad van toezicht.

Het LSR vindt dat het voorliggende wetsvoorstel op de volgende punten verbeterd zou moeten worden:

Criterium instellen cliëntenraad eerstelijnszorg

Het LSR hecht grote waarde aan de inbreng van het patiëntenperspectief in de eerstelijnszorg. Het criterium om een verplichting in te stellen voor een cliëntenraad bij 10 zorgverleners is in de eerstelijnszorg opgehoogd naar 25 zorgverleners. Wij hebben begrip voor de aanpassing in de wet, tegelijkertijd kunnen er situatie zijn waarbij het zeer wenselijk is dat er een cliëntenraad in de eerstelijnszorg actief is bij minder dan 25 zorgverleners, bijvoorbeeld in het geval dat patiënten van een private kliniek nadrukkelijk de wens hebben om de stem van de patiënt te verankeren. Het zou van meerwaarde zijn dat indien een representatieve groep patiënten van een eerstelijns zorgvoorziening met meer dan 10 patiënten een cliëntenraad wenst, zij hiertoe een verzoek zou kunnen indienen bij de zorgorganisatie.

Geschillencommissie

De Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden heeft sinds 1996 een belangrijke positie opgebouwd in het beoordelen van geschillen en het doen van uitspraken. Het LSR bepleit daarom één Commissie om zo de mogelijkheid tot versplintering te voorkomen.

In de nieuwe wet zou daarom geregeld moeten worden dat alle zorgorganisaties gebruik moeten maken van de Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden en dat de kosten van de cliëntenraad voor procesondersteuning bij een gang naar de LCvV betaald worden.

Meer informatie

Brief LSR aan Eerste Kamercommissie VWSReadSpeaker Lees voor

Achtergrondinformatie: Een compleet overzicht (nieuwsberichten, artikelen, wetten en wetsvoorstellen, onderzoeken en andere documenten) van de ontwikkelingen t.a.v de wetgeving cliëntenraden van 2008 tot actuele informatie nu.

Delen op social media

Over de auteur

Mis geen update
Schrijf je in voor de nieuwsbrief