Het LSR

Sterk in medezeggenschap

Wet zorg en dwang


Bekijk het filmpje.

Wet zorg en dwang – met ondertiteling


Bekijk het filmpje.

Wet zorg en dwang – met gebarentolk


Bekijk het filmpje.

De Wet zorg en dwang (Wzd) is 1 januari 2020 ingegaan. De Wzd regelt de rechten van mensen met een verstandelijke beperking die onvrijwillige zorg krijgen. Of die vrijwillig of onvrijwillig in een zorginstelling moeten wonen.

Kijk hier naar een filmpje over de Wet zorg & dwang (Wzd)

Het is belangrijk dat mensen met een beperking en hun familie weten waar de Wzd over gaat. En welke rechten zij hebben.

Het is ook belangrijk dat professionele zorgverleners dat weten. Zij kunnen over het onderwerp in gesprek gaan met mensen met een beperking en hun familie.

Recht op vrijheid

Ieder mens heeft recht op vrijheid. Bijvoorbeeld:

  • om je mening te geven
  • om je vrij te bewegen
  • om je eigen leven in te richten

Als je zorg nodig hebt, thuis of in een zorginstelling, heb je ook recht op vrijheid.

Soms wordt iemands vrijheid (tijdelijk) beperkt. Voor zijn eigen veiligheid of voor de veiligheid van anderen.

Dat kan gelukkig niet zomaar. De regering heeft hiervoor de Wet zorg en dwang gemaakt. In deze wet staan regels waarom en onder welke voorwaarden iemands vrijheid mag worden beperkt.

Brochure en poster

Door cliëntenorganisaties is een brochure geschreven over de wet Zorg en Dwang.

De brochure Wet zorg en dwang geeft informatie over vrijheid en onvrijwillige zorg. In deze brochure staat in eenvoudige taal wat de Wet zorg en dwang (Wzd) betekent.

Er is ook een poster. Download de poster

 

Delen op social media

Mis geen update
Schrijf je in voor de nieuwsbrief