Het LSR

Sterk in medezeggenschap

Klik hier voor een filmpje met ondertiteling

Wat is een cliëntenraad?

Het is belangrijk dat cliënten kunnen meepraten en meedenken. Over wat er in de organisatie gebeurt. Dat heet medezeggenschap.

Daarom is er de cliëntenraad. Dat is een groep cliënten. Die praat namens alle cliënten met de bestuurder of de manager. Over de zorg en ondersteuning.

Wat de cliëntenraad mag doen staat in de wet. Die wet heet: de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018. In het kort Wmcz 2018.

Wat is er geregeld in de wet?

Recht op advies geven

De manager moet de cliëntenraad om advies vragen. Over veranderingen in de organisatie. Bijvoorbeeld als er een nieuwe manager komt of als er verbouwd wordt. Of als de begeleiders op een andere manier gaan werken. De cliëntenraad geeft hierover advies aan de manager.

De cliëntenraad kan ook zelf ongevraagd advies geven. Over alle onderwerpen die belangrijk zijn voor cliënten.

Recht op instemmen

De manager moet de cliëntenraad vragen om in te stemmen met een besluit. Over veranderingen die extra belangrijk zijn voor alle cliënten. Bijvoorbeeld over het eten, het inrichten van de woonruimte of brandoefeningen. De cliëntenraad stemt dan in met het besluit van de manager.

Recht op informatie

Om goed advies te kunnen geven, heeft de cliëntenraad informatie nodig. Die moet de manager op tijd aan de cliëntenraad geven. De informatie moet begrijpelijk zijn voor de cliëntenraad

Recht op middelen

De cliëntenraad heeft recht op middelen. Zodat de cliëntenraad zijn werk goed kan doen. Bijvoorbeeld hulp van een coach. Of geld voor een cursus.

Voor de cliëntenraad is het belangrijk om goed contact met de manager te hebben. Zodat je altijd met elkaar kunt praten over wat belangrijk is voor cliënten.

Het is ook belangrijk om goed contact te hebben met andere cliënten. Zodat je weet wat cliënten vinden en wensen. Zo helpt de cliëntenraad mee aan een goed leven voor alle cliënten.

Kijk hier op de Kennisbank van het LSR als je meer wilt lezen over de rechten van de cliëntenraad.

Delen op social media

Mis geen update
Schrijf je in voor de nieuwsbrief