Het LSR

Sterk in medezeggenschap

Het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg

Kwaliteit zegt iets over hoe de zorg is. Is de zorg goed of kan het wat beter?

De kwaliteit van de zorg moet goed zijn. De zorgaanbieder werkt daarom aan goede kwaliteit van de zorg. Het kwaliteitskader helpt daarbij. Het kwaliteitskader is een lijst met afspraken over wat goede zorg is. Met die lijst weet de zorgaanbieder aan welke onderwerpen zij moet werken.

Vier Bouwstenen

De lijst bestaat uit verschillende grote onderdelen. Deze onderdelen worden bouwstenen genoemd. De bouwstenen geven aan welke thema’s belangrijk zijn. Ook geven de bouwstenen aan hoe de zorgaanbieder aan deze thema’s moet werken. Hieronder volgt een korte uitleg over de bouwstenen.

Bouwsteen 1 – De zorg voor iedere cliënt

De zorg moet passen bij wat de cliënt nodig heeft. Het ondersteuningsplan (of het zorgplan) is daarbij belangrijk.

 • Hoe ziet het ondersteuningsplan eruit?
 • Hoe werkt de zorgaanbieder met het ondersteuningsplan?
 • Worden afspraken samen gemaakt?
 • En worden afspraken nagekomen?

Bouwsteen 2 – Onderzoek naar de ervaringen van cliënten

De zorgaanbieder doet eens in de drie jaar onderzoek onder cliënten en familie.

 • Wat vinden zij goed gaan?
 • En wat kan beter?

Bouwsteen 3 – Reflectie in de zorgteams

Begeleiders praten ten minste één keer per jaar met elkaar over hun werk. Dat heet teamreflectie. Begeleiders praten bijvoorbeeld over:

 • of ze de juiste zorg geven.
 • of ze nog nieuwe dingen moeten leren.

De begeleiders schrijven op wat goed gaat en wat beter kan.

Bouwsteen 4 – Kwaliteitsrapport en visitatie

De zorgaanbieder schrijft elk jaar, vóór 1 juni, een kwaliteitsrapport. De zorgaanbieder schrijft in het rapport hoe er is gewerkt aan de kwaliteit. De drie bouwstenen die eerder zijn genoemd, moeten in het rapport komen. In het rapport schrijft de zorgaanbieder op:

 • Wat gaat goed?
 • Wat kan beter?
 • Hoe gaan we dat verbeteren?

De zorgaanbieder schijft ook een cliëntenversie van het rapport.

Eén keer in de twee jaar praat de zorgaanbieder met mensen van buiten de organisatie. Deze mensen komen op bezoek en geven hun mening over het rapport. Dit noemen we een “externe visitatie”.

De rol van de cliëntenraad

De cliëntenraad heeft een belangrijke rol bij het kwaliteitskader. De raad geeft zijn mening over het kwaliteitsrapport. Ook kan de cliëntenraad bij elke bouwsteen meepraten en advies geven. Over een aantal onderwerpen heeft de cliëntenraad instemmingsrecht.

Bewaarkaart

Klik hieronder voor een bewaarkaart over het kwaliteitskader en de cliëntenraad.

Hierin staat extra informatie over het kwaliteitskader. En er staat wat de mogelijkheden van de cliëntenraad zijn. Ook staan er hulpvragen op de kaart. Deze vragen kan de cliëntenraad gebruiken om het kwaliteitsrapport te lezen.

Bekijk de bewaarkaart

 

 

 

Delen op social media

Mis geen update
Schrijf je in voor de nieuwsbrief