Het LSR is een landelijk steunpunt. Voor zeggenschap en medezeggenschap.Het LSR helpt raden om mee te praten. En cliënten om voor zichzelf op te komen.

meepraten.net

Kwaliteit van bestaan

Een video over de kwaliteit van het bestaan in de gehandicaptenzorg.

Bekijk het filmpje.

In beeld

De cliëntenraad in de sollicitatiecommissie.

Vragen?

Heeft u een vraag?Bel of mail de helpdesk.030 299 00 04helpdesk@hetlsr.nl

Bekijk het filmpje.

Advies

Is uw raad lid van het LSR? Het LSR kan advies geven. Kan langskomen. Of organiseert een bijeenkomst of cursus.

Bekijk het filmpje.

Cursussen

Het LSR geeft cursussen.Over medezeggenschap.En over zeggenschap.

 

Bekijk het filmpje.

Ondersteuner van de raad

Een ondersteuner helpt de raad. Zodat de raad zelf zo goed mogelijk kan werken.

Bekijk het filmpje.

Hoe goed is de zorg?

Het LSR kan de kwaliteit onderzoeken.

Bekijk het filmpje.

Vertrouwenspersoon

Het LSR heeft vertrouwenspersonen. Dat is iemand waar cliënten mee kunnen praten. Als een cliënt ergens mee zit

Bekijk het filmpje.