E-magazine versterken van netwerken gehandicaptenzorg

Het hebben van familie, vrienden en bekenden is voor iedereen belangrijk. Maar voor sommige mensen is dit niet zo vanzelfsprekend. Cliëntenorganisaties LFB, KansPlus en LSR hebben een E-magazine gemaakt met verhalen van mensen die afhankelijk zijn van zorg over het versterken van netwerken.

Het hebben van familie, vrienden en bekenden is voor iedereen belangrijk. Het maakt het leven de moeite waard. Vaak gaat dit vanzelf. Op school, op het werk, bij een vereniging. Overal ontmoet je mensen. Zo krijg je een netwerk. Maar voor sommige mensen is dit niet zo vanzelfsprekend. Mensen die zorg krijgen via de Wet Langdurige Zorg en die ondersteuning nodig hebben, kennen vaak minder mensen. Terwijl ze dat wel graag zouden willen.

E-magazine

Cliëntenorganisaties LFB, KansPlus en LSR zijn tussen 2016 en 2018 op zoek gegaan naar zorginstellingen in de gehandicaptenzorg. Deze zorginstellingen werken gericht aan het versterken van het netwerk van de mensen die bij hen wonen en zorg en ondersteuning krijgen.

In dit e-magazine leest u de verhalen van de mensen die direct betrokken waren bij het versterken van het netwerk. Die zorg en ondersteuning krijgen bij zorginstellingen die goed werken aan het versterken van het netwerk. De zorgprofessionals uit de zorginstellingen vertellen over de eigen, unieke aanpak en de valkuilen en randvoorwaarden. Maar wat dit magazine vooral bijzonder maakt zijn de ervaringen van de mensen die ondersteuning nodig hebben zélf en hun familie. U leest waarom ze hun netwerk wilden vergroten, wat hun rol was. En vooral, wat heeft het hen opgeleverd.

Delen op social media

Over de auteur