Coronacrisis: wat kan de cliëntenraad?
Designed by starline / Freepik

Handreiking corona lokale cliëntenraden (pdf, 716 KB)

Vereenvoudigde versie Handreiking corona lokale cliëntenraden (pdf, 487 KB)

De coronacrisis leidt tot veel vragen. Het is crisistijd en veel wijkt af van het normale. Maar wat betekent deze situatie voor rechten van cliënten? En wat kan de cliëntenraad? Hieronder veelgestelde vragen én antwoorden naar aanleiding van vragen die het LSR krijgt van cliëntenraden. De vragen komen uit verschillende zorgsectoren.

Wat kan de cliëntenraad in tijden van corona-crisis?

In het algemeen geldt: wees pragmatisch. In deze tijden is acuut handelen nodig. Het is vooral zaak om mee te denken waar dat kan helpen, los van de rechten die de raad heeft.
Houdt een vinger aan de pols over hoe het gaat en wat er gebeurt aan maatregelen. Biedt aan dat de cliëntenraad wil meedenken waar het mogelijk is en geef aan hoe je bereikbaar bent. In deze tijden is acuut handelen nodig. Het is vooral zaak om mee te denken waar dat kan helpen, los van de rechten die de raad heeft.

Informatie

Als er ruimte voor is: de cliëntenraad heeft recht op informatie. De cliëntenraad kan vragen om op de hoogte gehouden te worden en informatie te krijgen. Ook kan hij vragen naar huidig of nieuw beleid rondom crisisinterventie, hygiëne, veiligheid of toelatingsbeleid. Maak afspraken over hoe de cliëntenraad geïnformeerd wordt. Maar vertraag geen besluitvormingsprocessen die acuut nodig zijn.

Ongevraagd adviseren

Valt de cliëntenraad dingen op, dan kan hij ongevraagd adviseren. Denk bijvoorbeeld aan de informatievoorziening aan mensen die geen digitale middelen hebben of aan de toegankelijkheid van de informatie over maatregelen die de zorginstelling neemt.

Verzwaard advies/instemmingsrecht

Verder heeft de raad verzwaard adviesrecht en per 1 juli instemmingsrecht over voorgenomen besluiten betreft kwaliteit van zorg, veiligheid, gezondheid/hygiëne,  en over voor cliënten geldende regelingen. Dit geldt ook voor beleid rondom toelating of beëindiging van de zorgverlening aan cliënten.

Registreren

Registreer keuzes die gemaakt worden of dingen die opvallen. Dat is handig bij een evaluatie en het maken van toekomstplannen.

Veelgestelde vragen

 

Het LSR is benieuwd naar hoe uw organisatie omgaat met de corona-crisis en hoe de cliëntenraad betrokken wordt. We denken graag mee als dat nodig is, laat het ons weten, blijf gezond en zorg goed voor elkaar.Laten weten hoe het bij u gaat of een vraag aan het LSR? Voor bijzondere of gewone vragen over medezeggenschap, neem contact op met de helpdesk.
helpdesk@hetlsr.nl  of 030 – 299 00 04.Maatregelen LSR tijdens corona-crisis
Delen op social media

Over de auteur