Het LSR doet zijn uiterste best om klanten zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch is het mogelijk dat er zaken fout gaan of anders lopen dan afgesproken. In deze klachtenprocedure is vastgelegd hoe u als klant een klacht kunt indienen bij het LSR en hoe deze klacht wordt afgehandeld. De klachtenprocedure is erop gericht om de klacht op te lossen en onze dienstverlening te verbeteren.

Een klacht indienen

Een klacht kan onder andere gaan over onze producten of diensten (bijvoorbeeld een cursus of een kwaliteitstoetsing) of over een medewerker van het LSR.

Indien de klacht gaat over een medewerker verzoeken wij u de klacht te bespreken met de betreffende medewerker. Immers in de directe dialoog kunnen klachten veelal doeltreffend en naar tevredenheid worden opgelost.

Mocht dit voor u lastig zijn of op bezwaren stuiten dan kunt u natuurlijk ook formeel een klacht indienen.

Een klacht kan op diverse manieren worden geuit:

Schriftelijk: t.a.v. de helpdesk, Postbus 8224, 3503 RE Utrecht
Per e-mail: helpdesk@hetlsr.nl
In beide gevallen o.v.v.: klacht: ……….

Mocht het voor u niet mogelijk zijn om de klacht schriftelijk of per e-mail in te dienen dan kan dit ook mondeling. U kunt daarvoor bellen met de helpdesk van het LSR (030-299 00 04). De helpdesk medewerker formuleert samen met u de klacht en stuurt deze per mail naar u toe. U kunt de tekst van de klacht dan bevestigen waarna uw klacht formeel is ingediend. Mocht u geen email adres hebben dan kan de klacht ook naar een familielid of begeleider gemaild worden.

Behandeling van uw klacht

Een klacht wordt doorgestuurd naar de betreffende leidinggevende van de betreffende afdeling. Deze leidinggevende neemt de klacht in behandeling. Een klacht wordt zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen beantwoord. Mocht dit niet te verwezenlijken zijn dan wordt de klager hierover bericht en wordt afgesproken op welke termijn de klacht wordt afgehandeld.

Elke klacht wordt geregistreerd. De volgende gegevens worden bijgehouden:

  • Datum waarop de klacht binnenkomt.
  • Manier waarop de klacht binnenkomt (schriftelijk, per e-mail, mondeling via de helpdesk).
  • Naam, adres, huisnummer, postcode, plaats en telefoonnummer klager.
  • Of de indiener van de klacht wel of geen lid van het LSR is.
  • Een volledige en zorgvuldige omschrijving van de aard en inhoud van de klacht, aangevuld met een volledige beschrijving van wat naar de opvatting van de klager aan het probleem moet worden gedaan.
  • Omschrijving van de actie die het LSR onderneemt naar aanleiding van de klacht.
  • Naam van de medewerker die de klacht in ontvangst neemt.
  • Datum waarop de klacht is afgehandeld.

Uw anonimiteit wordt gegarandeerd.

Het LSR neemt uw klacht zeer serieus en wij zien dit ook direct als aanleiding om te leren en zo nodig te verbeteren.

Delen op social media