Het LSR

Sterk in medezeggenschap

LSR Cliëntervaringsonderzoek CoK geaccrediteerd waaierinstrument

Cliënten over Kwaliteit (CoK) het cliëntervaringsonderzoek van het LSR is opnieuw getoetst én goedgekeurd. De Commissie van Deskundigen is onder de indruk van de ontwikkelingen. Het LSR blijft CoK de komende jaren aanbieden als geaccrediteerd waaier instrument.

Cliënten over Kwaliteit (CoK) was al opgenomen in de ‘waaier’ van het Landelijke Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg, maar is opnieuw geaccrediteerd voor de periode 2020 – 2022. Dit betekent dat zorginstellingen de komende jaren kunnen blijven kiezen voor CoK. Daarmee kiezen zij voor de unieke kenmerken van dit cliëntervaringsonderzoek: onderzoek vanuit cliëntenperspectief door een cliëntenorganisatie, groeps- en spiegelgesprekken en actieve betrokkenheid van de cliëntenraden. Maar ook trainingen en een e-learningmodule voor medewerkers zodat zij zelf cliënten kunnen interviewen.

De Commissie van Deskundigen geeft aan onder de indruk te zijn van de hoeveelheid en de aard van de verrichte doorontwikkeling en de plannen voor de volgende stappen. Het LSR heeft betrouwbaarheid en validiteit afzonderlijk laten onderzoeken door externe experts.

Uitvoeren cliëntervaringsonderzoek

Elke zorgorganisatie moet minimaal eens per drie jaar een cliëntervaringsonderzoek uitvoeren bij alle cliënten aan wie zij Wlz-zorg biedt. Bij dit onderzoek gebruiken zij erkende instrumenten voor het cliëntervaringsonderzoek. Voor het meten van cliëntervaringen (bouwsteen 2 van het Kwaliteitskader gehandicaptenzorg) kiezen zorgaanbieders uit een ‘waaier’ van cliëntervaringsinstrumenten een instrument dat het beste past bij hun visie op zorg.

Kwaliteit van de waaierinstrumenten

Om de kwaliteit hoog te houden worden, in opdracht van de VGN, deze instrumenten jaarlijks beoordeeld op basis van vastgestelde criteria door een onafhankelijke Commissie van Deskundigen. Uitsluitend instrumenten die deze commissie toelaat, kunnen door de zorgorganisatie worden gebruikt als onderdeel van het landelijk kwaliteitskader.

Keuze uit één van de instrumenten

In de ‘waaier’ zitten naast het CoK nog andere instrumenten van verschillende organisaties. Zorginstellingen kunnen één van de instrumenten kiezen om de ervaringen en verbeterwensen van hun cliënten met de kwaliteit van de zorg te meten. Een cliëntervaringsonderzoek kent drie doelen:

  • Realiseren verbeteringen in het leven van de cliënt
  • Realiseren verbeteringen voor de locatie en voor de gehele zorgorganisatie.
  • Stimuleren van de dialoog tussen de cliënt en zijn begeleider.

Het verschil met eerdere instrumenten is dat er nu een koppeling is met het zorgplan van de cliënt. Hierdoor kunnen wensen en behoefte van cliënten direct in praktijk worden gebracht.

Goede zorg

Het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg omschrijft de visie op wat goede zorg is voor mensen met langdurige beperkingen. Deze visie delen alle belangrijke partijen in de gehandicaptenzorg. De partijen (inspectie, cliëntenorganisaties, beroepsverenigingen, zorgkantoren, VGN, VWS) zitten samen in de stuurgroep Kwaliteitskader. In 2015 en 2016 is gewerkt aan een vernieuwing van het Kwaliteitskader. Een van de veranderingen is dat zorginstellingen elk jaar kwaliteitsrapporten moeten opleveren. Het kwaliteitskader dient een aantal doelen: het geeft duidelijkheid aan cliënten over de geboden zorg, het stimuleert medewerkers, geeft richting aan leidinggevenden en het helpt bij de externe verantwoording.

Adviesgroep doorontwikkeling CoK

Om de kwaliteit en de doorontwikkeling van het CoK te blijven waarborgen heeft het LSR een CoK-adviesgroep ingesteld bestaande uit de volgende personen: Prof. dr. X.M.H. Moonen (bijzonder hoogleraar kennisontwikkeling LVB aan de UvA en bijzonder lector van Inclusie van Mensen met een verstandelijke Beperking), Dr. Albine Moser (Onderzoeker aan Maastricht University & Programma director General health, Master of Advanced Nursing Practice), Inge Wissink (UD, Onderzoeker, Assistent Professor UvA), Roel Kooijmans (Onderzoeker PhD Candidate bij De Hondsberg / Koraal Groep), Drs. Anita van Riemsdijk (Kwaliteitsadviseur LSR), Drs.Ing. Jasper Boele (Directeur LSR).

Meer informatie over CoK

 

 

Delen op social media

Over de auteur

Mis geen update
Schrijf je in voor de nieuwsbrief