Cliëntenraden gehandicaptenzorg bespreek bezoekregeling

In de gehandicaptenzorg geldt vanwege de coronacrisis een bezoekregeling. Cliëntenorganisaties LSR, KansPlus en Ieder(in) vinden dat er meer gekeken moet worden naar maatwerk en wat per locatie mogelijk is. De cliëntenorganisaties gaan hierover zo spoedig mogelijk in gesprek. Zij roepen cliëntenraden op om de bezoekregeling bespreekbaar te maken.

Ook in de gehandicaptenzorg worden mensen getroffen door het coronavirus. Het welzijn van cliënten, zorgverleners, vrijwilligers, verwanten en andere dierbaren komt op de eerste plaats. Wij hopen dat het goed met u gaat. En dat u elkaar ondanks alle maatregelen in deze uitzonderlijke omstandigheden tot steun kunt zijn.

In deze coronatijd worden allerlei maatregelen genomen om het leven zo veilig mogelijk te maken. Ook voor mensen die in zorginstellingen wonen of gebruik maken van diensten voor mensen die gebruik maken van de diensten van een zorginstelling.

Medezeggenschap

Door de coronacrisis komt de wettelijke medezeggenschap (vanuit de Wmcz -Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen) misschien in de verdrukking. Normaal gesproken zou u als raad advies gevraagd zijn over het coronabeleid. Het gaat om een belangrijk onderwerp in het kader van kwaliteit en veiligheid. Dat is een voor cliënten geldende regeling. Daarover heeft de raad verzwaard adviesrecht.

Snel handelen

Maar doordat we overvallen zijn door het virus, het overheidsbeleid en de overheidsmaatregelen, heeft uw raad van bestuur of directie snel moeten handelen. Zij is immers verantwoordelijk voor de veiligheid van cliënten, zorgverleners en dierbaren die op bezoek komen en voor het goed uitvoeren van de maatregelen. Voor die veiligheid is daarom een bezoekregeling opgesteld.

Bezoekregeling ‘Nee-tenzij’

De bezoekregeling is onlangs geactualiseerd. De eerste bezoekregeling is door de VGN (brancheorganisatie gehandicaptenzorg) afgestemd met KansPlus, LSR, Ieder(in) en ging uit van een ‘Nee-tenzij’. Dat betekent geen bezoek, tenzij er goede redenen zijn om bezoek op een veilige manier te laten komen. Bijvoorbeeld als het voor het welzijn van een cliënt erg belangrijk is om contact met de familie te hebben. Ook zou het mogelijk moeten zijn om mensen met een gezonde lichamelijke conditie meer vrijheid te geven.

Meer kijken per locatie

Helaas zien we dat maar een paar zorgaanbieders gebruik maakt van de ‘Tenzij’ mogelijkheid. En dat er voor de hele instelling een bezoekverbod is. Aan de andere kant zien we ook zorginstellingen zijn die wel per locatie (woning) kijken naar welke risico’s de bewoners lopen. Zij stellen per woning vast op welke manier bezoek of contact plaats kan vinden. Het kan dus wel.

Ook de nieuwe bezoekregeling gaat uit van bezoek ‘Nee-tenzij’. Met meer nadruk op tenzij. Wij als cliëntenorganisaties betreuren dit. Wij hebben aangegeven met de VGN toe te willen werken naar een ‘Ja, tenzij’. Hierover gaan we zo snel mogelijk in gesprek.

Oproep cliëntenraden

Cliëntenorganisaties LSR, KansPlus en Ieder(in) vinden dat er meer gekeken moet worden naar maatwerk en wat per locatie mogelijk is. De cliëntenorganisaties roepen de raden op om de bezoekregeling bespreekbaar te maken.

Cliëntenraden kunnen in de keuzes die een zorginstelling maakt een belangrijke rol spelen. Als raad kunt u ongevraagd advies geven over besluiten die de bestuurder neemt over het bezoekbeleid. De cliëntenorganisaties kunnen u daarbij advies geven.

Meer informatie

Meer informatie over medezeggenschap op onze websites:

www.meepraten.net

www.hetlsr.nl

www.vraagraak.nu

Documenten

Brief met oproep aan clientenraden

Geactualiseerd afwegingskader VGN Nee tenzij bezoekregeling

Delen op social media

Over de auteur