Cliëntenraden gehandicaptenzorg: adviseer over maatregelen coronacrisis
De maatregelen vanwege de coronacrisis in de gehandicaptenzorg zijn versoepeld. Cliëntenraden kunnen hierover adviseren.

De ontwikkelingen van de coronacrisis gaan snel. De maatregelen zijn veranderd. Op 19 mei heeft minister de Jonge een routekaart voor mensen met een kwetsbare gezondheid gepresenteerd. Daarin staat op welke datum mensen in de gehandicaptenzorg weer bezoek kunnen ontvangen en op welke datum mensen weer naar hun dagbesteding kunnen.

Adviseren over bezoekregeling

Al eerder deden de cliëntenorganisaties een oproep aan de raden om de bezoekregeling bespreekbaar te maken. Regelingen voor bezoek die de zorginstellingen zelf vast willen stellen, vallen onder de wettelijke bevoegdheden van cliëntenraden. Dat betekent dat tot 1 juli de cliëntenraad verzwaard adviesrecht heeft over deze regelingen. Per 1 juli geldt het instemmingsrecht. Een bezoekregeling is immers een voor cliënten geldende regeling. Het LSR heeft samen met KansPlus/Vraagraak cliëntenraden hierover een nieuwe brief gestuurd.

Korte samenvatting brief aan cliëntenraden

Handreikingen

In aanvulling op de routekaart zijn door de VGN in samenspraak met Ieder(in), KansPlus/VraagRaak, LSR en LFB een handreiking Bezoek gehandicaptenzorg en een handreiking Dagbesteding gehandicaptenzorg  opgesteld. Op korte termijn komt er ook een handreiking voor het weer openen van logeervoorzieningen.

In de handreikingen staan de nieuwe afspraken over het ontvangen van bezoek en het krijgen van dagbesteding in de gehandicaptenzorg.

Cliëntenraden kunnen meehelpen om deze afspraken goed in praktijk te brengen. Door hierover advies uit te brengen aan de zorgaanbieder. Dat kan dan gaan over de volgende punten:

  • De data in de routekaart zijn uiterste data waarop de stappen gezet moeten zijn. Het mag dus ook al eerder als er geen bijzondere voorzieningen getroffen hoeven te worden.
  • Per woning moeten afspraken gemaakt worden die afgestemd zijn op de kwetsbaarheden en behoeften van de cliënten van de woning. Een regeling mag dus niet gelden voor een hele instelling, regio of cluster. De vrijheid om bezoek te ontvangen mag dus niet ingeperkt worden voor de hele instelling maar moet per woning worden bepaald.
  • De afspraken moeten op groepsniveau in goede samenspraak gemaakt worden met de cliënten en hun vertegenwoordigers.
  • De concrete bezoekafspraken op individueel niveau moeten ook plaatsvinden in goede samenspraak met cliënt, verwant en begeleiding.
  • Hoewel het houden van 1.5 meter afstand nog steeds als veilige norm geldt, is de realiteit dat dit voor veel cliënten niet mogelijk of wenselijk is. Als voor een cliënt nabijheid en zelfs fysiek contact met verwanten erg belangrijk is, moet dat mogelijk zijn zonder gebruik van vervreemdende beschermingsmiddelen als plastic knuffelschermen. Wel is het advies om dit intensieve contact te beperken tot 1 belangrijke verwant.
  • Het opnieuw starten van de dagbesteding zal lastig zijn vanwege de noodzakelijke veilige afstand. Dat kan betekenen dat voor lange tijd de dagbesteding er niet uit kan zien als voor de uitbraak van het coronavirus. Daarom is het belangrijk dat afspraken over de dagbesteding voor de cliënten ook gemaakt worden in de driehoek en dat deze als bijlage in het ondersteuningsplan worden opgenomen.
  • Als het niet lukt om voor iedereen weer dagbesteding buiten de woning te realiseren, is het advies om in elk geval prioriteit te geven aan cliënten die zelfstandig wonen of bij familie thuis. Deze cliënten hebben nu vaak helemaal geen dagbesteding.

Dit zijn enkele belangrijke afspraken uit de handreikingen. U kunt als cliëntenraad goed beoordelen hoe daar binnen uw eigen zorginstelling het beste mee omgegaan kan worden.

Heeft u vragen of wenst u afstemming over het opstellen van een adviesbrief, neemt u dan contact op met helpdesk@hetlsr.nl

Bijlagen

Brief aan cliëntenraden over ontwikkelingen maatregelen coronacrisis (28 mei 2020)

Korte samenvatting brief aan cliëntenraden

Routekaart voor mensen met een kwetsbare gezondheid

Handreiking Dagbesteding gehandicaptenzorg

Handreiking Bezoek gehandicaptenzorg

Delen op social media

Over de auteur