Het LSR

Sterk in medezeggenschap

Cliëntenorganisaties bespreken met minister Helder cliëntenperspectief wetsevaluatie Wzd

Dit jaar zijn de Wet zorg en dwang en de Wet verplichte ggz, die in 2020 zijn ingegaan, geëvalueerd. Minister Helder (Langdurige zorg) heeft cliëntenorganisaties en aanbieders van cliëntenvertrouwenspersonen uitgenodigd om de bevindingen van de wetsevaluatie vanuit cliëntenperspectief te horen.

De cliëntenorganisaties LSR, Ieder(in), Alzheimer NL en KansPlus zijn blij dat de minister kennis heeft willen nemen van het cliëntenperspectief. Zij vinden dat de kern van de wetsevaluatie Wet zorg en dwang (Wzd) teveel focust op wat niet goed functioneert en de bureaucratie.

Cliëntenperspectief onvoldoende betrokken

De cliëntenorganisaties vinden dat in de wetsevaluatie het cliëntenperspectief zeer beperkt is meegenomen. Zo zijn er geen cliënten met een verstandelijke beperking of psychogeriatrische aandoening betrokken bij de wetsevaluatie. Dit terwijl zij waardevolle input hadden kunnen geven aan de onderzoekers. Dat geldt ook voor de betrokkenheid van vertegenwoordigers van cliënten. Ook vinden cliëntenorganisaties de rol van cliëntenvertrouwenspersoon Wzd onderbelicht. Zij maken zich dan ook zorgen over de rechtsbescherming van cliënten die te maken krijgen met onvrijwillige zorg.

Insteek op de bedoeling van de wet

Jasper Boele, bestuurder van het LSR, heeft het gesprek met de minister als heel constructief ervaren. Zijn boodschap aan de minister was om minder in te steken op de bureaucratie en de regels van de Wzd, maar meer op de bedoeling van de wet, namelijk het voorkomen dat onnodig onvrijwillige zorg wordt toegepast.

Voorkomen van onvrijwillige zorg

De minister heeft nadrukkelijk haar steun uitgesproken om aandacht te geven aan de bedoeling van de wet en aan preventie van onvrijwillige zorg. Boele hoopt dan ook dat dit bij de verdere uitwerking van de wetsevaluatie wordt meegenomen.

 

Kamerbrief aanbieding eindrapport wetsevaluatie Wvggz-Wzd

Delen op social media

Over de auteur

Mis geen update
Schrijf je in voor de nieuwsbrief