Het LSR

Sterk in medezeggenschap

Catrineke van het LSR voltooit master met onderzoek naar CVP Wzd

Het LSR is in Nederland één van de vier aanbieders van CVP Wzd: mensen die voor cliënten opkomen die met onvrijwillige zorg te maken krijgen. Een van die CVP Wzd is Catrineke Hooghiemstra. Zij vond verdieping in haar werk, tijdens haar master Zorgethiek & Beleid, dat ze met een schitterend resultaat heeft afgerond. Met haar onderzoek aan de UvH, naar de ervaringen van CVP Wzd en de rol van hun werkgevers, scoorde Catrineke hoger dan een 8. Daarmee mocht haar scriptie op de ‘wall of fame’ van de Zorgethiek.nu, een website van de universiteit. Het LSR is heel trots op Catrineke en zijn blij met de uitkomsten van haar onderzoek.

Catrineke is een bevlogen studiebol. Na haar opleiding Social Work (vroeger: SPH), volgt ze eerst nog de post-hbo-opleiding Case Management Dementie aan de Hogeschool Windesheim. Daarna volgt ze de master Zorgethiek & Beleid én leert ze nog voor haar werk bij het LSR, als CVP Wzd: Cliëntenvertrouwenspersoon in de Wet zorg en dwang.

Catrineke: ‘Ik vond het leuk om weer te gaan studeren, en had ook zin in een universitaire studie. Ik houd van filosofie in combinatie met zorg, want dat geeft een ander perspectief op de zorg. Daarnaast leer je aan de universiteit over onderzoek doen. Heel boeiend!’

Aan het werk als CVP Wzd

Tijdens haar studie komt Catrineke bij het LSR werken, via Margreeth, die al bij het LSR werkt als CVP Wzd. Catrineke: ‘Ik was op zoek naar iets anders en Margreeth postte over deze baan op het LinkedIn-kanaal van het LSR. Ik ben toen eerst met Margreeth koffie gaan drinken en ik werd hier enthousiast door. Nu werk ik alweer bijna een jaar als CVP Wzd, in de regio rondom Zwolle.’

‘Toen ik bij het LSR in dienst kwam, moest ik nét een onderwerp verzinnen voor mijn afstudeeronderzoek’ vervolgt Catrineke. ‘Ik vond het heel interessant hoe mega-complex het beroep CVP Wzd is. Wij hebben te maken met zóveel verschillende mensen en fenomenen: bestuurders, cliënten, wetgeving en ook weerstand vanuit sommige zorgaanbieders. Hoe zit dat allemaal? En ook belangrijk: hoe ervaren de CVP Wzd hun werk zelf?’

Onderzoek naar ervaringen van CVP Wzd

Hoe CVP Wzd hun werk ervaren, besluit Catrineke tot onderwerp van haar onderzoek te maken. Ze onderzoekt tijdens haar master wat de CVP Wzd zoal meemaken in hun dagelijkse werkzaamheden, en tegen welke dilemma’s ze aanlopen.

Morele stress, bijvoorbeeld, zegt Catrineke: ‘Dat gaat over hoe cliëntenvertrouwenspersonen binnen het kader van hun functie moeten blijven, maar dingen tegenkomen die dat lastig maken. Je mag je bijvoorbeeld niet inhoudelijk met de zorg bemoeien. Maar soms zie je dingen, waarop je gewoon wil ingrijpen.’

Waardevolle uitkomsten

Catrinekes hoofdvraag is echter: hoe kunnen werkgevers het beste hun CVP Wzd ondersteunen? Hoe kunnen zij een goede werkgever zijn voor dit type medewerker? En dat is voor werkgever LSR natuurlijk heel waardevol.

Een van de uitkomsten: CVP Wzd hebben baat bij aandacht en ruimte voor reflectie. Catrineke: ‘Cliëntenvertrouwenspersonen zijn gedreven idealisten. Hun eigen normen en waarden spelen uiteraard ook een rol in het interpreteren van professionele verantwoordelijkheid. Dat is heel waardevol. Maar het kan er ook toe leiden dat ze door die gedrevenheid overbelast raken. Zorg daarom voor een betrokken stijl van leidinggeven. Investeer in contact en zorg dat je weet hoe iemand in zijn of haar werk staat en zodat je alert bent op knelpunten die kunnen ontstaan.’

LSR is trots op Catrineke

Catrineke is blij dat haar master klaar is, zegt ze: ‘Fijn dat het af is. Ik heb een gezin en het combineren van werk, studie en privé was heel intensief. Ik hoop nu dat ik mijn opgedane kennis kan gebruiken in het werk dat ik nu doe.’

20 oktober was Catrinekes diploma-uitreiking. Toen is ook haar thesis online gekomen. Daar staat die in de ‘wall of fame’, tussen de andere scripties die een 8 scoorden of hoger. Het LSR is heel trots op Catrineke en willen haar hierbij nogmaals feliciteren met dit resultaat.

Delen op social media

Over de auteur

Mis geen update
Schrijf je in voor de nieuwsbrief