Het LSR

Sterk in medezeggenschap

    • Contrast
    • Layout
    • Tekstgrootte

Sinds 1 juli 2020 geldt de nieuwe Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz 2018). Deze regelt de medezeggenschap van cliënten in de zorg; de inrichting van cliëntenraden en het organiseren van inspraak voor cliënten en hun naasten in de langdurige zorg. De belangrijkste veranderingen op een rij

Delen op social media

De nieuwe Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) 2018 komt er nu echt aan. Zowel de wet als het Besluit Wmcz 2018 over de reikwijdte van de wet zijn gepubliceerd in de Staatskrant. De Wmcz 2018 wordt daarmee definitief van kracht per 1 juli 2020.
De Wmcz 2018 is op 20 maart 2020 in het Staatsblad …

Delen op social media

Het corona-virus (COVID-19) grijpt hard om zich heen. Het LSR neemt zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid en zorg voor elkaar. In aanvulling op eerdere berichtgeving, heeft het LSR onderstaande verdergaande maatregelen genomen.

Cursussen en bijeenkomsten
Alle bijeenkomsten en cursussen t/m 1 juni zijn geannuleerd. De bijeenkomsten zullen opnieuw ingepland gaan worden. Deelnemers die zich ingeschreven hadden, ontvangen op een …

Delen op social media

Speciaal voor cliëntenraden een handzame brochure (40 pag.) met overzichten van verschillen tussen de huidige wet en de Wmcz 2018, verschillen in de procedures, rechten en plichten, een stappenplan medezeggenschapsregeling en informatie over ondersteuning van de cliëntenraad. Met deze brochure heeft u de basis van de Wmcz 2018 op een rij.

De nieuwe Wet medezeggenschap cliënten …

Delen op social media
  • 1(current)
  • 2

Mis geen update
Schrijf je in voor de nieuwsbrief