De nieuwe Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) 2018 komt er nu echt aan. Zowel de wet als het Besluit Wmcz 2018 over de reikwijdte van de wet zijn gepubliceerd in de Staatskrant. De Wmcz 2018 wordt daarmee definitief van kracht per 1 juli 2020. De Wmcz 2018 is op 20 maart 2020 in het Staatsblad…

Lees meer

Het coronavirus (COVID-19) grijpt hard om zich heen. Het LSR neemt zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid en zorg voor elkaar. In aanvulling op eerdere berichtgeving, heeft het LSR onderstaande verdergaande maatregelen genomen. Cursussen en bijeenkomsten Alle bijeenkomsten en cursussen t/m 6 april zijn geannuleerd. De bijeenkomsten zullen opnieuw ingepland gaan worden. Deelnemers die zich ingeschreven hadden, ontvangen…

Lees meer

Speciaal voor cliëntenraden een handzame brochure (40 pag.) met overzichten van verschillen tussen de huidige wet en de Wmcz 2018, verschillen in de procedures, rechten en plichten, een stappenplan medezeggenschapsregeling en informatie over ondersteuning van de cliëntenraad. Met deze brochure heeft u de basis van de Wmcz 2018 op een rij. De nieuwe Wet medezeggenschap…

Lees meer

Speciaal voor cliëntenraden een handzame brochure  (40 pag.) met overzichten van verschillen tussen de huidige wet en de Wmcz 2018, verschillen in de procedures, rechten en plichten, een stappenplan medezeggenschapsregeling en informatie over ondersteuning van de cliëntenraad. Met deze brochure heeft u de basis van de Wmcz 2018 op een rij. De nieuwe Wet medezeggenschap…

Lees meer

  • 1(current)
  • 2