LSR Nieuwsbrief – 26 maart 2015 LSR Nieuwsbrief vernieuwd Misschien ontving u al eerder een nieuwsbrief van het LSR. Doordat u een goede relatie bent van het LSR. Of omdat u onlangs contact met ons had. Vanaf nu komt de LSR Nieuwsbrief in deze vernieuwde vorm uit. Met informatie van en over het LSR,…

Lees meer

  LSR Nieuwsbrief – 3 juni 2015 Doorzettingsmacht door versterking wettelijke bevoegdheden cliëntenraden Niet de rechtsrelatie en polarisatie voorop maar de inhoudelijke dialoog met de zorgaanbieder als uitgangspunt. Maar wel mét doorzettingsmacht voor cliëntenraden via aanscherping van wettelijke bevoegdheden Wmcz. Als basis voor een vanzelfsprekende cultuur van cliëntmedezeggenschap. Dat is waar het LSR in zijn…

Lees meer

  LSR Nieuwsbrief – 9 juli 2015 De herziening Wmcz – Stand van zaken In juni werd in de Tweede Kamer Governance in de zorg en de herziening van de Wmcz (Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen) besproken. Wat is het vervolg? Het herziene wetsvoorstel gaat voor de zomer 2016 naar de Tweede Kamer. Rond de jaarwisseling…

Lees meer

  LSR Nieuwsbrief – 10 september 2015 LSR overlegt met VWS over verbetering Wmcz Betere regeling van de adviesrechten, tijdige en toegankelijke informatievoorziening, zorgbrede beschikbaarheid enquêterecht en verbetering facilitering cliëntenraad. Dit ondermeer besprak het LSR deze week met het ministerie van VWS. Meer lezen en de ontwikkelingen bijhouden? De laatste stand van zaken, wetsvoorstellen, brieven…

Lees meer