Het LSR

Sterk in medezeggenschap

Tot donderdag 19 januari 2012 kunnen de leden van de Vaste Kamercommissie VWS vragen inbrengen met betrekking tot de nota van wijziging van de Wet cliëntenrechten zorg. Het LSR verzoekt de commissieleden een aantal vragen te stellen ter aanscherping. 

Zoals aangegeven tijdens de hoorzitting van de commissie VWS over de Wcz is het LSR verheugd dat de Wcz de rechten van cliënten en cliëntenraden verder verstevigt.

Het LSR dringt er op aan dat de volgende punten t.a.v. medezeggenschap alsnog in de Wcz worden opgenomen. De schriftelijke vragenronde betreft alleen de nota van wijzigingen. De punten van het LSR beperken zich daarom nu ook daartoe:

1. Instemmingsrecht bij benoeming van hoofden van de afdelingen

Het LSR pleit ervoor om deze omschrijving als volgt aan te scherpen: ‘personen die rechtstreeks leiding geven aan degenen die de dagelijkse zorg verlenen aan cliënten’.

2. Instemmingsrecht bij het programma van eisen bij bouw/verbouw, zowel in de langdurige zorg als in de curatieve zorg.

Het LSR pleit voor het opnemen van instemmingsrecht over het programma van eisen bij bouw/verbouw in zowel de langdurige als curatieve zorg.

3. Verbreding reikwijdte van de medezeggenschap naar het terrein van de Wmo

Het LSR pleit voor verbreding van de reikwijdte van de bepalingen over medezeggenschap naar het terrein van de Wmo.

Overigens is het LSR van mening dat het klachtrecht en de kwaliteitsparagraaf uit de Wcz ook dienen te gelden voor de Wmo. Als elke gemeente zijn eigen spelregels over deze onderwerpen gaat opstellen, brengt dit de waarborging van de kwaliteit van zorg in gevaar.

De overwegingen voor deze punten vindt u in de brief van het LSR aan de Vaste Kamercommissie VWS.

Delen op social media

Over de auteur

Mis geen update
Schrijf je in voor de nieuwsbrief