Het LSR

Sterk in medezeggenschap

  • Contrast
  • Layout
  • Tekstgrootte

Op 23 oktober is het Algemeen Overleg over de nieuwe wet ‘Cliënt en kwaliteit van zorg’ in de Tweede Kamer. Het LSR zal dit overleg bijwonen. Ter voorbereiding van dit overleg is samen met andere cliëntenorganisaties een brief aan de leden van de vaste kamercommissie voor VWS gestuurd.

In de brief wordt de kamerleden gevraagd zich uit te spreken over:

 • het creëren van een wettelijke basis voor de beoogde tweezijdige algemene leveringsvoorwaarden tussen instelling en cliënten;
 • het waarborgen van de totstandkoming, onder regie van VWS, van één goed geoutilleerde externe klachten- en geschillencommissie;
 • het waarborgen van rechtsbijstand bij het voeren van procedures bij deze commissie;
 • het waarborgen dat cliëntenraden, die de belangen behartigen van cliënten van extramurale zorg, niet uitsluitend op het hoogste niveau binnen een zorgorganisatie ingesteld worden maar ook ten behoeve van organisatorische eenheden waarin feitelijk het extramurale zorgaanbod wordt georganiseerd;
 • handhaving van de verplichting om cliëntenraden in te stellen in eerstelijnsorganisaties;
 • toekenning van een instemmingsrecht aan cliëntenraden, ondermeer bij besluiten over fusie;
 • handhaving van het bindend voordrachtsrecht van cliëntenraden;
 • het creëren van een wettelijke basis voor een nieuwe governancecode die wordt vastgesteld door de brancheorganisaties, de organisatie van toezichthouders in de zorg, de organisaties van cliëntenraden in de zorg en de organisatie van ondernemingsraden in de zorg.

Bovenstaande punten zijn een samenvatting van de punten waarvoor de cliëntenorganisaties bij de kamerleden aandacht vragen. De argumentatie is uitgebreid toegelicht in de brief.

Voor meer informatie zie ook een eerder bericht over de ontwikkelingen rondom de wet Cliënt en Kwaliteit.

Delen op social media

Over de auteur

Mis geen update
Schrijf je in voor de nieuwsbrief