Update: Versoepeling bezoekregeling gehandicaptenzorg en routekaart

De maatregelen in de gehandicaptenzorg worden versoepeld. Het LSR bepleitte eerder samen met andere cliëntenorganisaties voor afspraken op maat. In overleg met verschillende partijen is er nu een handreiking bezoek voor de gehandicaptenzorg.

Update: Tevens heeft de overheid een routekaart uitgebracht over de versoepeling van de maatregelen voor mensen met een kwetsbare gezondheid. De routekaart is tot stand gekomen in samenwerking met de koepel van zorginstellingen, medisch specialisten, cliëntenorganisaties (waaronder het LSR) en vervoerders. Routekaart voor mensen met een kwetsbare gezondheid

Zorginstellingen in de gehandicaptenzorg hadden de afgelopen weken vanwege de coronacrisis een algemene bezoekregeling. De maatregelen waren voor iedereen hetzelfde. Hierdoor werden mensen met een beperking ernstig in hun vrijheid en in het contact met hun families beperkt. In samenspraak met verschillende betrokken organisaties is er nu een handreiking bezoek gehandicaptenzorg.

Plannen versoepeling

In de handreiking staan richtlijnen voor een verantwoord bezoek. De richtlijnen geven ruimte aan cliënten en hun naasten om bezoek in overleg met zorgprofessionals toe te staan. Zo is uiterlijk 15 juni bezoek weer mogelijk voor alle mensen met een beperking in de instelling waar zij wonen. Per 1 juli kan met een cliënt weer een afspraak gemaakt worden over logeren buiten de instelling. Kinderen en jongeren in de residentiële zorg kunnen uiterlijk vanaf 25 mei weer bezoek ontvangen door twee vaste bezoekers.

Vanaf 1 juni 2020 krijgt iedere cliënt – zowel cliënten die thuis wonen, als in een woonvorm van een zorgaanbieder – een passende vorm van dagbesteding. Ook start de dagbesteding op specifieke dagbestedingslocaties weer op. Voor veilig vervoer komt binnenkort een aparte handreiking.

Sociaal-emotionele gezondheid

Waar het mogelijk is, worden er al voor deze data afspraken gemaakt. Met de nieuwe handreiking over bezoek is bezoek weer makkelijker. Dit is belangrijk voor  de psychische en sociaal-emotionele gezondheid van mensen met een beperking. De eerdere bezoekregeling ‘Nee, tenzij’ was streng en bedoeld om bewoners en zorgverleners te beschermen tegen het coronavirus. En om verdere verspreiding van het virus te voorkomen. Het is zwaar voor bewoners, hun naasten en zorgmedewerkers om dit lang vol te houden.

Voorwaarden voor bezoek

Cliënten mogen dus straks weer bezoek ontvangen. Natuurlijk moeten zij zich wel houden aan de 1,5 meter afstand. En bezoek moet in de eigen ruimte of buiten.  Ook zijn er strenge voorwaarden voor hygiëne en gezondheid. Zo is bezoek is pas toegestaan als iedereen klachtenvrij is.

In de gehandicaptenzorg zijn er veel verschillende cliënten en woonvormen. Daarom komen er ook verschillende afspraken. Niet altijd lukt de afstand van 1,5 meter. Maar ook dan kunnen cliënten bezoek ontvangen van maximaal twee vaste personen.

Betrokkenheid cliëntenraad

Elke zorgaanbieder maakt zelf een plan voor de bezoekregeling. Dit gaat in samenspraak met de medezeggenschapsorganen zoals de cliëntenraad. Dit is belangrijk omdat cliënten en hun verwanten dan mee kunnen denken en goed geïnformeerd worden. Het beleid wordt op lokaal niveau uitgewerkt, in afstemming tussen cliënt, verwanten/belangrijke anderen en zorgprofessionals.

Maatwerk

Eerder al riepen belangenorganisaties, waaronder het LSR, de Tweede Kamer op maatwerk te bepleiten in de COVID-19 maatregelen. Ook deed het LSR een oproep aan cliëntenraden om de bezoekregeling te bespreken.

Handreiking bezoek gehandicaptenzorg

Handreiking Bezoek gehandicaptenzorg  (19 mei 2020)

De ‘Handreiking bezoek gehandicaptenzorg, voor verantwoord bezoek in coronatijd’  is tot stand gekomen in samenspraak met Ieder(in), KansPLus, LFB, LSR, Per Saldo, NVO, NVAVG, VGN tot stand gekomen.

Informatie over corona van de overheid in eenvoudige taal

Delen op social media

Over de auteur