Update: Maatregelen corona gehandicaptenzorg

De maatregelen in de gehandicaptenzorg worden versoepeld. Het LSR bepleitte eerder samen met andere cliëntenorganisaties voor afspraken op maat. 

Update 22 juni: Ieder(in) heeft in mei een vragenlijst-onderzoek gehouden onder ruim 2100 mensen met een chronische ziekte of lichamelijke, zintuigelijke of verstandelijke beperking. De resultaten in het rapport geven een beeld van uitsluiting, eenzaamheid en verlies van kwaliteit van leven. De coronacrisis is voor mensen met een beperking nog lang niet voorbij.

Update 19 juni: Het ministerie van VWS heeft een landelijke COVID- 19 strategie gemaakt voor mensen met een beperking of chronische ziekte. KansPlus, Ieder(In), Per Saldo, LFB en LSR leverden een grote bijdrage. De strategie moet helpen om mensen met een beperking zo snel mogelijk uit de crisis te halen en weer deel te laten nemen aan de samenleving. Mensen met een beperking hebben een grote achterstand opgelopen en worden buitengesloten. Zij merken nog veel te weinig van de versoepeling van de maatregelen. Daarom moet de strategie zo snel mogelijk worden uitgevoerd.
In de strategie staan 7 doelen. Het gaat over: weer bezoek ontvangen en op bezoek gaan, opengaan van de dagbesteding, zorg en ondersteuning, zorgen voor voldoende tests en bescherming, ruime ondersteuning van mantelzorgers en toegankelijke crisiscommunicatie en informatie voor iedereen met een beperking.

Er wordt door VWS een onderzoek gestart naar de effecten van de strategie en maatregelen. Doel is om de achterstand van mensen met een beperking zo klein mogelijk te houden en te zorgen dat mensen weer daadwerkelijk passende zorg en ondersteuning krijgen en kunnen meedoen aan het dagelijkse leven. Over hoe het onderzoek er uit komt te zien wordt nog volop overlegd.

Update 27 mei: Vanaf 1 juni 2020 is voor iedere cliënt invulling gegeven aan dagbesteding. Voor de gehandicaptenzorg betekent dit dat vanaf 1 juni de dagbesteding op specifieke dagbestedingslocaties zoveel als mogelijk, stap voor stap weer wordt opgestart met de 1,5 meter afstand als uitgangspunt. Om zorgaanbieders in de gehandicaptenzorg te ondersteunen om de dagbesteding op te starten, is de Voorlopige handreiking Dagbesteding in de Gehandicaptenzorg gemaakt.

Update 25 mei: Tevens heeft de overheid een routekaart uitgebracht over de versoepeling van de maatregelen voor mensen met een kwetsbare gezondheid. De routekaart is tot stand gekomen in samenwerking met de koepel van zorginstellingen, medisch specialisten, cliëntenorganisaties (waaronder het LSR) en vervoerders. Routekaart voor mensen met een kwetsbare gezondheid

Zorginstellingen in de gehandicaptenzorg hadden de afgelopen weken vanwege de coronacrisis een algemene bezoekregeling. De maatregelen waren voor iedereen hetzelfde. Hierdoor werden mensen met een beperking ernstig in hun vrijheid en in het contact met hun families beperkt. In samenspraak met verschillende betrokken organisaties is er nu een handreiking bezoek gehandicaptenzorg.

Plannen versoepeling

In de handreiking staan richtlijnen voor een verantwoord bezoek. De richtlijnen geven ruimte aan cliënten en hun naasten om bezoek in overleg met zorgprofessionals toe te staan. Zo is uiterlijk 15 juni bezoek weer mogelijk voor alle mensen met een beperking in de instelling waar zij wonen. Per 1 juli kan met een cliënt weer een afspraak gemaakt worden over logeren buiten de instelling. Kinderen en jongeren in de residentiële zorg kunnen uiterlijk vanaf 25 mei weer bezoek ontvangen door twee vaste bezoekers.

Vanaf 1 juni 2020 krijgt iedere cliënt – zowel cliënten die thuis wonen, als in een woonvorm van een zorgaanbieder – een passende vorm van dagbesteding. Ook start de dagbesteding op specifieke dagbestedingslocaties weer op. Voor veilig vervoer komt binnenkort een aparte handreiking.

Sociaal-emotionele gezondheid

Waar het mogelijk is, worden er al voor deze data afspraken gemaakt. Met de nieuwe handreiking over bezoek is bezoek weer makkelijker. Dit is belangrijk voor  de psychische en sociaal-emotionele gezondheid van mensen met een beperking. De eerdere bezoekregeling ‘Nee, tenzij’ was streng en bedoeld om bewoners en zorgverleners te beschermen tegen het coronavirus. En om verdere verspreiding van het virus te voorkomen. Het is zwaar voor bewoners, hun naasten en zorgmedewerkers om dit lang vol te houden.

Voorwaarden voor bezoek

Cliënten mogen dus straks weer bezoek ontvangen. Natuurlijk moeten zij zich wel houden aan de 1,5 meter afstand. En bezoek moet in de eigen ruimte of buiten.  Ook zijn er strenge voorwaarden voor hygiëne en gezondheid. Zo is bezoek is pas toegestaan als iedereen klachtenvrij is.

In de gehandicaptenzorg zijn er veel verschillende cliënten en woonvormen. Daarom komen er ook verschillende afspraken. Niet altijd lukt de afstand van 1,5 meter. Maar ook dan kunnen cliënten bezoek ontvangen van maximaal twee vaste personen.

Betrokkenheid cliëntenraad

Elke zorgaanbieder maakt zelf een plan voor de bezoekregeling. Dit gaat in samenspraak met de medezeggenschapsorganen zoals de cliëntenraad. Dit is belangrijk omdat cliënten en hun verwanten dan mee kunnen denken en goed geïnformeerd worden. Het beleid wordt op lokaal niveau uitgewerkt, in afstemming tussen cliënt, verwanten/belangrijke anderen en zorgprofessionals.

Maatwerk

Eerder al riepen belangenorganisaties, waaronder het LSR, de Tweede Kamer op maatwerk te bepleiten in de COVID-19 maatregelen. Ook deed het LSR een oproep aan cliëntenraden om de bezoekregeling te bespreken.

Handreiking bezoek gehandicaptenzorg

Handreiking Bezoek gehandicaptenzorg  (19 mei 2020)

Voorlopige handreiking Dagbesteding in de Gehandicaptenzorg (27 mei 2020)

De  handreikingen zijn tot stand gekomen in samenspraak met Ieder(in), KansPLus, LFB, LSR, Per Saldo, NVO, NVAVG, VGN.

Informatie over corona van de overheid in eenvoudige taal

Delen op social media

Over de auteur