Het LSR

Sterk in medezeggenschap

Besluit over reikwijdte Wmcz 2018 in Staatsblad

Het besluit over de reikwijdte van de Wmcz 2018 is op 27 januari in het Staatsblad gepubliceerd.  Dat betekent dat vaststaat welke zorginstellingen geen cliëntenraad hoeven in te stellen of dat pas vanaf 25 zorgverleners hoeven te doen. De Wmcz 2018 zelf is nog niet gepubliceerd.

Het besluit is op 27 januari 2020 gepubliceerd in het Staatsblad onder de titel: Besluit van 13 januari 2020, houdende regels over de reikwijdte van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 en de inperking van de verplichting tot het instellen van een cliëntenraad (Besluit Wmcz 2018).

Het uitgangspunt van de Wmcz 2018 is dat een zorginstelling een cliëntenraad moet instellen bij meer dan 10 zorgverleners (25 bij eerstelijnszorg). Bij Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) is de reikwijdte bepaald. Het Besluit Wmcz 2018 regelt:

  1. Welke instellingen niet onder het wetsvoorstel gaan vallen. Deze instellingen hoeven geen cliëntenraad in te stellen.
  2. Welke instellingen pas een cliëntenraad in hoeven te stellen als ze met meer dan 25 personen zorg verlenen.

Zorginstellingen die geen cliëntenraad hoeven in te stellen

De Wmcz 2018 is niet van toepassing op de volgende instellingen:

  • instellingen die onderdeel zijn van de militair geneeskundige dienst
  • inrichtingen als bedoeld in de Penitentiaire beginselenwet, inrichtingen voor verpleging van ter beschikking gestelden en justitiële jeugdinrichtingen;gemeentelijke gezondheidsdiensten;
  • apotheken;
  • instellingen waar cliënten verblijven en die worden bekostigd uit een persoonsgebonden budget, indien het bestuur van die instelling uitsluitend bestaat uit de vertegenwoordigers van de cliënten die in die instelling verblijven;
  • instellingen die uitsluitend de volgende zorg verlenen: afnemen van bloed of weefsel ten behoeve van onderzoek en het verrichten van dat onderzoek; uitvoeren van zwangerschapsecho’s; doen van bevolkingsonderzoek als bedoeld in artikel 1 van de Wet op het bevolkingsonderzoek; verrichten van medische keuringen voor andere doeleinden dan het nemen van een beslissing over de vraag of, en zo ja welke, zorg moet worden verleend;  verlenen van eerste hulp bij ongelukken tijdens evenementen;  verlenen van zorg door optometristen, orthoptisten of audiciens;  vervoer van een cliënt anders dan ambulancezorg;  schoonhouden van de woonruimte van een cliënt;  verstrekken van eten en drinken; 10° verstrekken van kleding verband houdende met het karakter en de doelstelling van de instelling; of 11° leveren van roerende voorzieningen of mobiliteitshulpmiddelen.

Instellingen eerstelijnszorg die bij 10 zorgverleners een cliëntenraad moeten instellen

Bij eerstelijnszorg is er een verplichting voor een cliëntenraad vanaf 25 zorgverleners. Het Besluit Wmcz 2018 bepaalt dat de volgende zorginstellingen al bij 10 zorgverleners een cliëntenraad moeten hebben:

  • Zorg door medisch specialisten geleverd door ambulante zorginstelling.
  • Persoonlijke verzorging, begeleiding of verpleging geleverd door een ambulante zorginstelling.

Dit omdat er bij deze zorg sprake is van een grote afhankelijkheid tussen cliënt en zorgverlener. En dat het zorg betreft die een grote impact heeft op het leven van een cliënt.

Achtergrondinformatie Wmcz 2018

Advies Raad van State inzake het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur, houdende regels over de reikwijdte van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 en de inperking van de verplichting tot het instellen van een cliëntenraad (Besluit Wmcz 2018) (24 januari 2020 gepubliceerd in Staatsblad)

Besluit van 13 januari 2020, houdende regels over de reikwijdte van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 en de inperking van de verplichting tot het instellen van een cliëntenraad (Besluit Wmcz 2018). (27 januari 2020 gepubliceerd in Staatsblad)

Achtergrondinformatie Wmcz 2018: Een compleet overzicht (nieuwsberichten, artikelen, wetten en wetsvoorstellen, onderzoeken en andere documenten) van de ontwikkelingen t.a.v de wetgeving cliëntenraden van 2008 tot actuele informatie nu.

 

 

 

Delen op social media

Over de auteur

Mis geen update
Schrijf je in voor de nieuwsbrief