Het LSR

Sterk in medezeggenschap

    • Contrast
    • Layout
    • Tekstgrootte

UPDATE: helaas kan de themabijeenkomst over Regionalisering van 24 april niet doorgaan. Onze spreker is helaas langdurig uitgevallen. Een vervanger vanuit de RVS of spreker van soortgelijk kaliber is op deze korte termijn niet beschikbaar. We willen u kwaliteit bieden en daarom kiezen we ervoor om te annuleren en geen alternatief programma in elkaar te …

Delen op social media

In januari 2023 kregen cliëntenraden in de curatieve zorg van ons een vragenlijst over het onderwerp ‘financiën’. Deze week hebben we hen per e-mail de uitkomsten gestuurd. We willen ze u echter ook niet onthouden. U vindt de uitkomsten daarom ook in dit bericht.

De financiële situatie van veel zorgaanbieders staat onder druk. Dit komt door …

Delen op social media

Op 1 januari 2020 ging de Wet zorg en dwang in. Samen met andere cliëntenorganisaties vroegen we cliënten en naasten vorig jaar naar hun ervaringen met onvrijwillige zorg, middels een breed gedeelde vragenlijst. De resultaten hiervan – gepresenteerd als een zogenaamde nulmeting – laten hetzelfde beeld zien als de formele wetsevaluatie in december 2022 deed: …

Delen op social media

Minister Helder breekt op LinkedIn een lans voor de cliëntenvertrouwenspersonen Wet zorg en dwang. Hiermee laat ze zien dat de CVP’s Wzd een belangrijke rol hebben voor cliënten die met onvrijwillige zorg te maken krijgen.

Maandag 20 maart plaatste minister Helder een bericht over onvrijwillige zorg. Ze gaf daarbij voorbeelden van situaties waarin cliënten in de …

Delen op social media

Mis geen update
Schrijf je in voor de nieuwsbrief