Het LSR

Sterk in medezeggenschap

    • Contrast
    • Layout
    • Tekstgrootte

Op 1 januari 2020 ging de Wet zorg en dwang in. Samen met andere cliëntenorganisaties vroegen we cliënten en naasten vorig jaar naar hun ervaringen met onvrijwillige zorg, middels een breed gedeelde vragenlijst. De resultaten hiervan – gepresenteerd als een zogenaamde nulmeting – laten hetzelfde beeld zien als de formele wetsevaluatie in december 2022 deed: …

Delen op social media

Minister Helder breekt op LinkedIn een lans voor de cliëntenvertrouwenspersonen Wet zorg en dwang. Hiermee laat ze zien dat de CVP’s Wzd een belangrijke rol hebben voor cliënten die met onvrijwillige zorg te maken krijgen.

Maandag 20 maart plaatste minister Helder een bericht over onvrijwillige zorg. Ze gaf daarbij voorbeelden van situaties waarin cliënten in de …

Delen op social media

Stel, jouw cliëntenraad wil vragen voorleggen aan de achterban of het cliëntenpanel. Hoe maak je dan een goede vragenlijst? LSR is expert in medezeggenschap én in kwaliteitsonderzoeken. Daardoor hebben we ruime ervaring met vragenlijsten. We delen 8 tips.
1 – Bepaal het onderwerp en de gewenste uitkomst
Er zijn talloze onderwerpen waar je als cliëntenraad vragen over …

Delen op social media

Woon of werk jij bij een zorginstelling in de gehandicaptenzorg en krijg je daarbij zorg en ondersteuning? Dan willen we met jou komen praten over het Kwaliteitskompas. Doe je mee?
Over het Kwaliteitskompas
In de gehandicaptenzorg zijn er afspraken gemaakt, over zorg en ondersteuning. Die set afspraken heette eerst: het ‘Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg’. Nu zijn er nieuwe afspraken …

Delen op social media

Mis geen update
Schrijf je in voor de nieuwsbrief