Op 1 juli 2020 is de nieuwe Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (Wmcz 2018) van kracht geworden. Deze wet regelt de medezeggenschap van cliënten van onder andere ziekenhuizen, revalidatiecentra, gehandicaptenzorg en ouderenzorg. Nieuw is dat ook de belangen van cliënten van eerstelijnszorg, private klinieken en het medisch specialistisch bedrijf (msb) door een cliëntenraad behartigd zullen…

Lees meer

De maatregelen in de gehandicaptenzorg worden versoepeld. Het LSR bepleitte eerder samen met andere cliëntenorganisaties voor afspraken op maat.  Update 22 juni: Ieder(in) heeft in mei een vragenlijst-onderzoek gehouden onder ruim 2100 mensen met een chronische ziekte of lichamelijke, zintuigelijke of verstandelijke beperking. De resultaten in het rapport geven een beeld van uitsluiting, eenzaamheid en…

Lees meer

Het kantoor van het LSR is verhuisd. Ons nieuwe bezoekadres is nu: Australiëlaan 11 A (3e etage) 3526 AB Utrecht Op de plek van het oude kantoor zal een nieuwe woonwijk gebouwd worden. Hierdoor konden we niet op de oude locatie blijven. Ons nieuwe kantoor is gelukkig dichtbij onze oude plek. We zijn blij met…

Lees meer

Update 2 juli: Per vandaag is de vereenvoudigde modelmedezeggenschapsregeling cliëntenraden gehandicaptenzorg beschikbaar. Onderaan deze pagina bij de bijlagen is de link naar de regeling toegevoegd.   De VGN, KansPlus en het LSR hebben een handreiking Wmcz 2018 en een model medezeggenschapsregeling voor de Gehandicaptenzorg ontwikkeld. De Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (Wmcz 2018) treedt op…

Lees meer