Het sociaal domein moet topprioriteit zijn van het volgende kabinet. Maak het sterker en menselijker. Die oproep doen 38 landelijke en lokale organisaties waaronder Ieder(in), Patientenfederatie Nederland, MantelzorgNL, Per Saldo, LFB, Wij staan op!, LOC, Landelijke Cliëntenraad, Coalitie voor Inclusie en Vereniging Inclusie NL en LSR in een manifest aan de politieke partijen. De ondersteuning…

Lees meer

Zorgorganisaties zetten steeds vaker technologie in. Dit raakt het leven van cliënten. Daarom is het belangrijk dat zij hierover meepraten en meebeslissen. Hoe kun je als cliënten-, bewoners- of verwantenraad proactief meepraten en meebeslissen over technologie? En hoe kun je als begeleider, manager of bestuurder cliënten meer bij betrekken bij het implementeren van technologie in…

Lees meer

Sinds 1 juli 2020 geldt de nieuwe Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz 2018). Deze regelt de medezeggenschap van cliënten in de zorg; de inrichting van cliëntenraden en het organiseren van inspraak voor cliënten en hun naasten in de langdurige zorg. De belangrijkste veranderingen op een rij.

Lees meer

De coronacrisis leidt tot veel vragen. Het is crisistijd en veel wijkt af van het normale. Maar wat betekent deze situatie voor rechten van cliënten? En wat kan de cliëntenraad? Hieronder veel gestelde vragen én antwoorden naar aanleiding van vragen die het LSR krijgt van cliëntenraden. De vragen komen uit verschillende zorgsectoren.

Lees meer