De Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden (LCvV) is bemiddelaar en scheidsrechter bij meningsverschillen tussen cliëntenraden en zorginstellingen over de uitvoering van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz 2018). In het jaarverslag 2020 een overzicht van het werk van de commissie. De LCvV heeft in 2020 in totaal 9 verzoekschriften ontvangen waarvan er in 2020  over 7…

Lees meer

In 2020 trad de Wet zorg en dwang (Wzd) in werking. Volgens deze wet moet het voor mensen met een verstandelijke beperking en mensen met een psychogeriatrische aandoening* altijd mogelijk zijn een beroep te doen op een onafhankelijke cliëntenvertrouwenspersoon (CVP). Hierdoor is er betere ondersteuning voor cliënten en hun naasten in hun rechtspositie rond onvrijwillige…

Lees meer

Maak de uitvoering van de Wet zorg en dwang makkelijker, dat is de oproep van elf landelijke organisaties aan de Tweede Kamer. Deze week behandelt de Tweede Kamer een wetsvoorstel met aanpassingen voor de wet die sinds een jaar van kracht is. De cliëntenorganisaties Ieder(in), KansPlus en het LSR, de beroepsverenigingen V&VN, Verenso, NVAVG, NVO…

Lees meer

Op dinsdag 20 april vond een online symposium plaats over het werk van de cliëntenvertrouwenspersoon Wzd (CVP Wzd). Deze digitale bijeenkomst werd georganiseerd door de CVP’s Wzd van het LSR als sluitstuk van hun opleiding bij Post-MD Opleidingen. Inhoudelijk deel Het team CVP’s Wzd uit regio Twente en Zwolle presenteerde die middag een onderzoek met…

Lees meer