Met ingang van dit jaar is de Wet zorg en dwang (Wzd) ingevoerd. De wet regelt onvrijwillige zorg en dat is een breed begrip: van mensen eten geven als zij weigeren tot mensen via monitoringssystemen in de gaten houden. Patiënten- en cliëntenorganisaties Ieder(in), KansPlus, Alzheimer Nederland, het LSR en LOC denken dat de Wet zorg…

Lees meer

Hoe regel je inspraak van cliënten in een zorgorganisatie? Daarvoor is nu een handreiking beschikbaar die overzicht geeft van wat inspraak is en die inspireert  om daarmee aan de slag te gaan. Met inspraak kunnen cliënten in zorgorganisaties invloed houden op hun dagelijks leven en keuzes maken die aansluiten bij de eigen wensen en behoeften.…

Lees meer

Cliënten over Kwaliteit (CoK) het cliëntervaringsonderzoek van het LSR is opnieuw getoetst én goedgekeurd. De Commissie van Deskundigen is onder de indruk van de ontwikkelingen. Het LSR blijft CoK de komende jaren aanbieden als geaccrediteerd waaier instrument. Cliënten over Kwaliteit (CoK) was al opgenomen in de ‘waaier’ van het Landelijke Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg, maar is opnieuw…

Lees meer

De Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (Wmcz 2018) bepaalt dat zorgaanbieder en cliëntenraden een medezeggenschapsregeling opstellen. Dit kan tot uiterlijk een half jaar na inwerkingtreding van de Wmcz 2018. LSR is in overleg met brancheorganisaties van zorgaanbieders over een modelregeling. De Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (Wmcz 2018) treedt volgens de planning van de minister…

Lees meer