De nieuwe Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) 2018 komt er nu echt aan. Zowel de wet als het Besluit Wmcz 2018 over de reikwijdte van de wet zijn gepubliceerd in de Staatskrant. De Wmcz 2018 wordt daarmee definitief van kracht per 1 juli 2020. De Wmcz 2018 is op 20 maart 2020 in het Staatsblad…

Lees meer

Het corona-virus (COVID-19) grijpt hard om zich heen. Het LSR neemt zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid en zorg voor elkaar. In aanvulling op eerdere berichtgeving, heeft het LSR onderstaande verdergaande maatregelen genomen. Cursussen en bijeenkomsten Alle bijeenkomsten en cursussen t/m 1 juni zijn geannuleerd. De bijeenkomsten zullen opnieuw ingepland gaan worden. Deelnemers die zich ingeschreven hadden, ontvangen…

Lees meer

Joep van der Wiel heeft de Annemiek Koremansprijs uitgereikt gekregen van het LSR. De prijs wordt verstrekt aan een persoon die zich op bijzondere wijze heeft ingezet voor medezeggenschap via de cliëntenraad. De tweejaarlijkse prijs is in 2013 voor het eerst uitgereikt aan Annemiek Koremans naar wie de prijs is vernoemd. Het LSR heeft dit…

Lees meer

Het besluit over de reikwijdte van de Wmcz 2018 is op 27 januari in het Staatsblad gepubliceerd.  Dat betekent dat vaststaat welke zorginstellingen geen cliëntenraad hoeven in te stellen of dat pas vanaf 25 zorgverleners hoeven te doen. De Wmcz 2018 zelf is nog niet gepubliceerd. Het besluit is op 27 januari 2020 gepubliceerd in…

Lees meer