Het LSR

Sterk in medezeggenschap

Het aantal ondersteuningsvragen van mensen die te maken krijgen met zorg die tegen hun wil ingaat, neemt ieder jaar toe. De behoefte aan ondersteuning blijkt groot. Toch is de zichtbaarheid van de cliëntenvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang (CVP Wzd) en de kennis rondom onvrijwillige zorg bij zorgaanbieders soms nog beperkt. Net als de acceptatie van …

Delen op social media

Het LSR viert in 2024 zijn dertigjarig bestaan. We zijn er trots op dat cliëntenraden al drie decennia vertrouwen in ons stellen. Maar hoe is het zo gekomen? Hoe is het zo gegroeid? En wat merken cliëntenraden van deze bijzondere verjaardag? Eén ding staat vast: ook de komende jaren blijven we ons bevlogen inzetten voor …

Delen op social media

1 juli 2020 is de Wmcz 2018 ingegaan. Komend najaar vindt de evaluatie van de wet plaats. Het ministerie van VWS stelt daar momenteel een plan van aanpak voor op. Samen met KansPlus, LOC, MIND en NCZ heeft het LSR donderdag 28 maart vragen en signalen aangeleverd bij het ministerie die richting kunnen geven bij …

Delen op social media

Adviseur Aleida over de nieuwe functie ‘Ondersteuner Inspraak’
Cliënten hebben het recht om mee te praten over de zorg die ze ontvangen; in cliëntenraden, maar ook in de vorm van inspraak. Maar wat is inspraak precies? Wat is het volgens de letter van de wet? Ook voordat de Wmcz 2018 in ging, werd het LSR hierover …

Delen op social media

Mis geen update
Schrijf je in voor de nieuwsbrief