AS-opleidingen en LSR bundelen krachten

Opleidingen voor de ambtelijk secretarissen voor ondernemingsraden én cliëntenraden

AS-opleidingen en LSR bundelen krachten t.a.v. het aanbod van opleidingen voor ambtelijk secretarissen. Omdat AS-opleidingen en het LSR dezelfde visie hebben over de kwaliteit van ondersteuning van cliëntenraden hebben ze besloten een partnerschap aan te gaan en de opleiding gezamenlijk aan te bieden. Michiel van Vliet, die eerder voor het LSR trainingen verzorgde, neemt nu voor AS-opleidingen enkele modules voor zijn rekening. AS-opleidingen breidt daarmee uit met twee leergangen voor de ambtelijk secretaris cliëntenraden.

AS-opleidingen kent twee leergangen voor de cliëntenraden; BASIS en VERDIEPING. Net als de andere leergangen van AS-opleidingen onderscheiden deze leergangen zich door een sterke vertaling van theorie naar praktijk, inhoudelijke actualiteit en een persoonlijke aanpak.

De opleidingen voor ambtelijk secretarissen

De BASIS opleiding is voor de startende ambtelijk secretaris. De nadruk ligt op de rol, positie en taken van de cliëntenraad en de ambtelijk secretaris. Natuurlijk is er ruime aandacht voor de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen. De eerste module Basis ondersteuning cliëntenraad start op vrijdag 18 oktober 2019, gevolgd door de module Basis wet en regelgeving Wmcz 2018 op donderdag 14 november 2019.

Met de opleiding VERDIEPING ontwikkelt de ambtelijk secretaris zijn cliëntenraadskennis op beleidsniveau. Er wordt ruime aandacht besteed aan actuele cliëntenraadsonderwerpen en ontwikkeling van (persoonlijke) adviesvaardigheden. De modules voor VERDIEPING, Inrichting cliëntenmedezeggenschap en Verdieping wet en regelgeving WMCZ 2018, staan gepland op maandag 21 oktober 2019, op respectievelijk de ochtend en de middag.

Voor zowel BASIS als VERDIEPING geldt dat de overige modules gezamenlijk worden gevolgd met deelnemers aan de opleiding tot ambtelijk secretaris ondernemingsraad. Dit stelt de deelnemers in staat ervaringen uit te wisselen over zowel cliëntenraden als ondernemingsraden. Bovendien, en wellicht nog wel belangrijker, kan een ambtelijk secretaris in een kort tijdsbestek twee VASMO* gecertificeerde leergangen afronden die hem een bredere inzetbaarheid garanderen.

* de vakopleidingen ambtelijk secretaris ondernemingsraad zijn VASMO gecertificeerd. Voor de ambtelijk secretaris cliëntenraad is de certificering van de additionele modules aangevraagd.

Over AS-opleidingen

AS-opleidingen is een initiatief van OR-ondersteuning, intermediair en uitzendbureau voor medezeggenschapsspecialisten. OR-ondersteuning heeft sinds de oprichting in 2004 grote deskundigheid opgebouwd op het gebied van ambtelijk secretarissen en werken voor en met ambtelijk secretarissen.

 

Voor meer informatie over AS-opleidingen
AS-opleidingen
Liza Arends, +31 (0)182 231 270
Email: Liza@or-ondersteuning.nl

 

Voor meer informatie LSR
Elise Koekkoek, 030-293 76 64
E-mail: e.koekkoek@hetlsr.nl

Delen op social media

Over de auteur