Het LSR

Sterk in medezeggenschap

  • Contrast
  • Layout
  • Tekstgrootte
Bezwaren tegen akkoord VGN en ZN over toekomst gehandicaptenzorg

Dit voorjaar hebben de Vereniging Gehandicaptenzorg in Nederland (VGN) en de organisatie van de Zorgverzekeraars (ZN) een akkoord gesloten. Met afspraken over het personeelstekort en de kosten van de zorg. KansPlus en LSR zijn niet betrokken bij de afspraken en hebben bezwaren.

In het akkoord staan belangrijke onderwerpen voor cliënten. Het gaat over de toekomst van de gehandicaptenzorg. Daarom is het erg  jammer dat de organisaties voor cliëntenraden, cliënten en families zoals KansPlus en LSR, hier niet bij betrokken zijn geweest. Want we zijn het niet eens met de afspraken die gemaakt zijn.

Onze belangrijkste inhoudelijke bezwaren gaan over twee dingen:

1. Personeelstekort: het wordt steeds moeilijker om personeel te vinden voor de zorg.

2. Zorg wordt te duur: de kosten van de zorg worden steeds hoger.

Onze organisaties hebben vraagtekens bij dit akkoord. En twijfels. Daarom willen we laten weten wat we van deze twee onderwerpen vinden.

Uitgebreide brief aan cliëntenraden Gehandicaptenzorg

Hieronder makkelijk uitgelegd:

1. Personeelstekort

We merken allemaal dat er te weinig personeel is in de zorg. Medewerkers gaan weg, worden ziek. Nieuwe medewerkers kunnen niet gevonden worden.

De VGN en ZN denken dat ze dit voor een deel kunnen oplossen door de zorg slimmer te organiseren.
Bijvoorbeeld door méér technologie te gebruiken in de zorg: slimme  hulpmiddelen zoals tablets, sensoren of apps op de telefoon. En méér gebruik te maken van hulp van familie, vrienden en vrijwilligers.

Er wordt door de VGN en ZN ook gekeken naar de dagbesteding. Als de activiteiten of het werk op de woning of locatie wordt georganiseerd (en niet buiten de deur) heb je minder medewerkers nodig.

Wat vinden het LSR en KansPlus?
Het LSR en KansPlus zijn ook voorstander van het gebruiken van technologie in de zorg. Dat kan heel handig en praktisch zijn, maar het mag niet ten koste gaan van persoonlijke aandacht en menselijk contact.

Ook is het belangrijk om er voor te zorgen dat medewerkers niet vertrekken en ergens anders gaan werken. De kans is groter dat ze blijven als het werk leuk is! Dus maak het werk aantrekkelijk, bijvoorbeeld door minder administratieve rompslomp. En geef medewerkers meer ruimte voor eigen verantwoordelijkheid en ideeën.

2. Zorg wordt te duur

De kosten van de zorg lopen op. Er is steeds meer geld nodig voor de zorg.
En we willen niet dat de zorg onbetaalbaar wordt!
De VGN en ZN hebben daarvoor iets bedacht: ze willen minder cliënten in de langdurige zorg.
Dat is zorg die gegeven wordt aan mensen die 24 uur per dag zorg of toezicht nodig hebben. Dure zorg dus.

Wat vinden het LSR en KansPlus?
Wij denken dat dat geen goede oplossing is maar dat je hierdoor het probleem verschuift. Als er minder cliënten zijn in de langdurige zorg kun je kosten besparen. Dat is waar, maar dan komen de kosten bij de gemeenten terecht.

Die moeten dan zorg geven aan cliënten die niet meer in de langdurige zorg terecht kunnen en dus thuis blijven wonen. Maar die zorg is vaak niet passend en te ‘licht’. Dat doet cliënten die eigenlijk méér zorg nodig hebben (en hun  familie), geen goed.

Wat kan de cliëntenraad doen?

Dit akkoord gaat nu naar alle zorgorganisaties. Die moeten er mee aan de slag en dan komt het ook bij de cliëntenraden terecht.

Wat kunnen de raden hiermee? De cliëntenraad kan de bestuurder of manager naar de plannen vragen en ze op de agenda voor de vergadering zetten.

Deze vragen kunnen misschien helpen:

 • Wat zijn de gevolgen van de plannen voor de kwaliteit van de zorg voor ‘onze’ cliënten?
 • Gaan we ook meer technologie gebruiken? Zo ja, wat dan? En wat betekent dat voor cliënten en medewerkers?
 • Wat gaat er met onze dagbesteding gebeuren?
 • Gaan we ook meer gebruik maken van vrijwilligers of familieleden?
 • Hoe gaan we er voor zorgen dat medewerkers het zó fijn vinden om hier te werken dat ze willen blijven?

Wij zijn als cliëntenorganisaties in gesprek met het ministerie van VWS over wat wij vinden van dit akkoord. We houden jullie op de hoogte via onze website, nieuwsbrieven en per mail.

Hebben jullie nog vragen of willen jullie advies, dan kunnen jullie contact opnemen met KansPlus advies@kansplus.nl telefoon 030-2363744 of het LSR: helpdesk@hetlsr.nl telefoon 030-2990004.

Delen op social media

Over de auteur

Mis geen update
Schrijf je in voor de nieuwsbrief