Het LSR

Sterk in medezeggenschap

Een praktische handreiking voor cliëntenraden in de curatieve zorg

Bijna één op de drie Nederlanders heeft beperkte gezondheidsvaardigheden. Zij ontvangen minder goede kwaliteit van hun zorg. Aandacht voor gezondheidsvaardigheden blijft nodig om iedereen een gelijke kans op goede, toegankelijke zorg te geven.

Cliëntenraden kunnen die aandacht voor gezondheidsvaardigheden als geen ander op de agenda zetten. Hoe, staat in handreiking die ontwikkeld is voor cliëntenraden in de eerstelijnszorg, ziekenhuizen en revalidatie. Cliëntenraden kunnen met de handreiking zelf aan de slag gaan. Stap voor stap: via informatie verzamelen, keuzes maken, besluit nemen en uitvoeren. Met oog voor het perspectief van patiënt én zorgorganisatie.

De nieuwe handreiking is een handige werkwijze om over alle onderwerpen goed advies te geven via de bril van de gezondheidsvaardigheden. Het is een werkwijze die past bij de manier van werken binnen de medezeggenschap. De handreiking bevat informatie uit een eerdere handreiking én nieuwe informatie over het Integraal Zorgakkoord.

Zo kunnen cliëntenraden beter opkomen voor het belang van hun hele achterban.

Bekijk hier de handreiking ‘Toegankelijke zorg voor iedereen. De cliëntenraad aan de slag met gezondheidsvaardigheden‘.

Looptijd: zomer 2023 – zomer 2024

Het project is gefinancierd met subsidie van ZonMw.

Delen op social media

Mis geen update
Schrijf je in voor de nieuwsbrief