Het LSR

Sterk in medezeggenschap

Het LSR heeft de vaste Kamercommissie van VWS verzocht er bij minister Schippers op aan te dringen de Wmcz snel aan te bieden aan de Tweede Kamer. Dit om verdere vertraging te voorkomen.

In het kader van goed bestuur heeft Minister Schippers een herziening aangekondigd ten aanzien van de Wmcz.In november 2015 is door Tweede Kamer de motie Bouwmeester en Dik-Faber aangenomen betreffende het versterken van de positie van verzekerden van zorgverzekeraars en van cliëntenraden van zorginstellingen.

Momenteel laat de Minister de gevolgen onderzoeken van de ingediende motie. Hiermee wordt het proces opnieuw vertraagd. Het LSR vreest dat – met het oog op de komende verkiezingen – deze vertraging tot afstel van de herziening van de Wmcz leidt. Dit terwijl er breed draagvlak is voor het verder versterken van cliëntenraden.

Aanscherping Wmcz

In haar brief over Goed Bestuur in de zorg van 22 januari 2015 heeft de Minister helder aangegeven welke aspecten van de Wmcz aangescherpt dienen te worden. Het LSR ondersteunt deze punten en heeft eerder ook nog suggesties gedaan voor verdere aanscherping van de Wmcz. Het LSR is hierover in overleg met VWS.

Overleg Kamercommissie

Op donderdag 17 maart heeft de vaste Kamercommissie van VWS een vergadering betreffende Governance in de zorg. Om verdere vertraging te voorkomen verzoekt het LSR de vaste Kamercommissie om er bij de Minister op aan te dringen om op korte termijn een herziening van de Wmcz aan de Tweede Kamer aan te leveren. Het LSR heeft ook andere cliëntenorganisatie verzocht dit te doen.

Brief LSR aan Kamercommissie VWS

Achtergrondinformatie herziening Wmcz

Delen op social media

Mis geen update
Schrijf je in voor de nieuwsbrief