Het LSR en andere betrokken organisaties hebben het nieuwe wetsvoorstel ‘Cliënt en Kwaliteit’ van het ministerie van VWS afgewezen. Na overleg met het ministerie hebben tien clientenorganisaties in een gezamenlijke brief aan het ministerie een reactie op het voorstel gegeven. Het wetsvoorstel Het voorstel van het ministerie is om een aantal wetten in de zorgsector waaronder de Wmcz, de Wet Klachtrecht,…

Lees meer

VWS wil de positie van cliëntenraden versterken. Minister Klink en staatssecretaris Bussemaker roepen zorginstellingen op nu al afspraken te maken over een onafhankelijk budget voor cliëntenraden. Dit lieten zij het LSR en andere cliëntenorganisatie per brief weten. In de (komende) Wet cliëntenrechten zorg (WCZ) krijgen cliëntenraden de beschikking over een eigen budget. Het budget wordt…

Lees meer

Op 23 oktober is het Algemeen Overleg over de nieuwe wet ‘Cliënt en kwaliteit van zorg’ in de Tweede Kamer. Het LSR zal dit overleg bijwonen. Ter voorbereiding van dit overleg is samen met andere cliëntenorganisaties een brief aan de leden van de vaste kamercommissie voor VWS gestuurd. In de brief wordt de kamerleden gevraagd zich uit…

Lees meer

Het ministerie van VWS is bezig met de uitwerking van de nieuwe Wet ‘Cliënt en Kwaliteit’. De wet moet op 1 januari 2011 in werking gaan. In deze wet worden zeven rechten van cliënten verankerd. De huidige kwaliteitswet wordt in zijn geheel opgenomen in de nieuwe wetgeving. Op het gebied van klachtrecht en medezeggenschap zijn…

Lees meer