Op 1 juli werd de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (Wmcz 2018) van kracht. De Wmcz 2018 bepaalt dat zorgaanbieders in overleg met hun cliëntenraden een medezeggenschapsregeling opstellen. Om u op weg te helpen, ontwikkelde het LSR samen met de brancheorganisaties van zorgaanbieders verschillende model-medezeggenschapsregelingen. De laatste, voor de eerstelijnszorg, is nu ook gereed voor gebruik.…

Lees meer

Op 1 juli 2020 is de nieuwe Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (Wmcz 2018) van kracht geworden. Deze wet regelt de medezeggenschap van cliënten van onder andere ziekenhuizen, revalidatiecentra, gehandicaptenzorg en ouderenzorg. Nieuw is dat ook de belangen van cliënten van eerstelijnszorg, private klinieken en het medisch specialistisch bedrijf (msb) door een cliëntenraad behartigd zullen…

Lees meer

De maatregelen in de gehandicaptenzorg worden versoepeld. Het LSR bepleitte eerder samen met andere cliëntenorganisaties voor afspraken op maat.  Update 22 juni: Ieder(in) heeft in mei een vragenlijst-onderzoek gehouden onder ruim 2100 mensen met een chronische ziekte of lichamelijke, zintuigelijke of verstandelijke beperking. De resultaten in het rapport geven een beeld van uitsluiting, eenzaamheid en…

Lees meer

Het kantoor van het LSR is verhuisd. Ons nieuwe bezoekadres is nu: Australiëlaan 11 A (3e etage) 3526 AB Utrecht Op de plek van het oude kantoor zal een nieuwe woonwijk gebouwd worden. Hierdoor konden we niet op de oude locatie blijven. Ons nieuwe kantoor is gelukkig dichtbij onze oude plek. We zijn blij met…

Lees meer