Winternummers vakbladen cliëntenraden uit De winternummers van de vakbladen voor cliëntenraden zijn uit. Met in het MEDEzeggenschap magazine artikelen over faillissementen, gereguleerde markt en medezeggenschap. In Samenspraak informatie over ervaringen cliëntenraden, onderzoek en tips voor het werk van de raad. In MEDEzeggenschap magazine vindt u o.a. de volgende onderwerpen: Opereren in een gereguleerde markt:een moeizame…

Read more

Het wetsvoorstel Wmcz 2018 is op 20 november 2018 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. In vervolg daarop heeft de Eerste Kamercommissie voor VWS voorgesteld het voorbereidend onderzoek Wmcz 2018 te houden op 15 januari 2019. Met een lange aanloop is dan nu het wetsvoorstel Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz 2018) aangenomen door de Tweede…

Read more

Op 7 december is tijdens het congres ‘De Kwaliteitsparade’ een nieuwe website gelanceerd: www.meepraten.net. Cliëntenraden, verwantenraden en familieverenigingen vinden hier informatie en filmpjes over het werk van de raad en kunnen ervaringen delen. De website is gemaakt door LSR en Kansplus. Zij werden geholpen door een klankbordgroep. Rob Louwinger-Leys vertelt hoe dat ging. ‘De klankbordgroep bestaat…

Read more

Iedere zorginstelling moet elk jaar een kwaliteitsrapport maken. KansPlus, LFB en LSR trainen cliëntenraden en verwanten hoe zij het kwaliteitsrapport binnen hun eigen organisatie kunnen bespreken. Ook leiden zij cliënten en verwanten op als externe visiteur. Het LSR kan voor u een gratis bijeenkomst verzorgen. Gratis bijeenkomsten voor de cliëntenraad Ieder jaar laat de zorgaanbieder…

Read more