Het LSR

Sterk in medezeggenschap

    • Contrast
    • Layout
    • Tekstgrootte

Dit najaar geeft het LSR een gratis workshop aan cliëntenraden in de gehandicaptenzorg.
Hieronder staat meer informatie.
Contact met de achterban is erg belangrijk.
Bijvoorbeeld om de mening van de achterban te ontdekken.
Daar zijn verschillende manieren voor.
In deze workshop onderzoeken we één manier.
Om de mening van de achterban te ontdekken.
Namelijk met behulp van de website Zorgkaart Nederland.
Inhoud workshop
We …

Delen op social media

Eén derde van de volwassenen heeft moeite met het vinden, begrijpen en toepassen van informatie over gezondheid. Cliëntenraden kunnen een belangrijke rol spelen om samen met de eerstelijnsorganisatie de toegankelijkheid voor deze grote groep mensen te verbeteren. Samen met Pharos ontwikkelden we een handreiking en workshop voor cliëntenraden die hiermee aan de slag willen.

Hoe toegankelijk …

Delen op social media

De Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden (LCvV) is bemiddelaar en scheidsrechter bij meningsverschillen tussen cliëntenraden en zorginstellingen over de uitvoering van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz 2018). In het jaarverslag 2020 een overzicht van het werk van de commissie.

De LCvV heeft in 2020 in totaal 9 verzoekschriften ontvangen waarvan er in 2020  over 7 een …

Delen op social media

In 2020 trad de Wet zorg en dwang (Wzd) in werking. Volgens deze wet moet het voor mensen met een verstandelijke beperking en mensen met een psychogeriatrische aandoening* altijd mogelijk zijn een beroep te doen op een onafhankelijke cliëntenvertrouwenspersoon (CVP). Hierdoor is er betere ondersteuning voor cliënten en hun naasten in hun rechtspositie rond onvrijwillige …

Delen op social media

Mis geen update
Schrijf je in voor de nieuwsbrief