De maatregelen vanwege de coronacrisis in de gehandicaptenzorg zijn versoepeld. Cliëntenraden kunnen hierover adviseren. De ontwikkelingen van de coronacrisis gaan snel. De maatregelen zijn veranderd. Op 19 mei heeft minister de Jonge een routekaart voor mensen met een kwetsbare gezondheid gepresenteerd. Daarin staat op welke datum mensen in de gehandicaptenzorg weer bezoek kunnen ontvangen en…

Lees meer

De model medezeggenschapsregeling ziekenhuizen en revalidatie is gereed. De Wmcz 2018 bepaalt dat zorgaanbieder en cliëntenraden een medezeggenschapsregeling opstellen. Het LSR heeft samen met de brancheorganisaties van zorgaanbieders een modelregeling opgesteld. De medezeggenschapsregeling is een belangrijk document dat zorgvuldig moet worden opgesteld. Het LSR is de afgelopen tijd met de brancheorganisaties van zorgaanbieders in de…

Lees meer

Aandacht in het politieke debat voor mensen met een beperking, bezoekregeling op maat, meer beschermende maatregelen, testen en een integraal crisisplan. Dat bepleiten belangenorganisaties, waaronder het LSR, in een brief aan de Tweede Kamer. Belangenorganisaties, waaronder het LSR, roepen de Tweede Kamer op maatwerk te bepleiten in de COVID-19 maatregelen voor mensen met een verstandelijke…

Lees meer

In de gehandicaptenzorg geldt vanwege de coronacrisis een bezoekregeling. Cliëntenorganisaties LSR, KansPlus en Ieder(in) vinden dat er meer gekeken moet worden naar maatwerk en wat per locatie mogelijk is. De cliëntenorganisaties gaan hierover zo spoedig mogelijk in gesprek. Zij roepen cliëntenraden op om de bezoekregeling bespreekbaar te maken. Ook in de gehandicaptenzorg worden mensen getroffen…

Lees meer