Deze week rondde de tweede en laatste groep cliëntenvertrouwenspersonen Wzd van het LSR de post- hbo-opleiding Cliëntenvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang af. Daarmee zijn al onze cliëntenvertrouwenspersonen (CVP) Wzd gediplomeerd. Over de Wet zorg en dwang De Wet zorg en dwang (Wzd) werd op 1 januari 2020 van kracht. Deze wet regelt de rechten van…

Lees meer

Het LSR stelde de afgelopen maanden samen met KansPlus een handreiking op over wat lokale cliënten- en verwantenraden in de gehandicaptenzorg kunnen doen tijdens de coronacrisis. Nu het aantal besmettingen weer omhooggaat en er weer nieuwe maatregelen komen, kan een handreiking u als raad meer dan ooit helpen. Lokaal meebeslissen De strengere corona-maatregelen hebben flinke…

Lees meer

Vrijdag 4 december 2020 Mogelijk heb je je al ingeschreven of wil je dat nog doen. Op vrijdag 4 december is er weer een landelijke dag voor cliëntenraden in de gehandicaptenzorg. Het wordt een bijzondere dag! Het congres is namelijk een live uitzending die je vanuit huis kunt bekijken. Bijna alsof je een TV-programma kijkt. Kijk…

Lees meer

Meer dan 145 workshops en activiteiten rond de nieuwe wet! De Wet zorg en dwang (Wzd) is sinds 1 januari dit jaar van kracht. Wat betekent deze wet voor mensen met een verstandelijk beperking of een psychogeriatrische aandoening zoals dementie, NAH, Korsakov, Huntington en hun naasten? En voor cliëntenraden? U hoort er alles over tijdens…

Lees meer